print logo

Drift og servicefunksjoner

Drift og servicefunksjoner for alle ansatte ved UiO

Meld fra om skader, ulykker og nestenulykker – slik kan vi forebygge så det ikke skjer igjen.