print logo

Forskning

Vi forsker på

Forskerutdanning: ph.d.

  • Forskerutdanning: Ph.d.
    Etter mastergrad kan du ta en doktorgrad (ph.d.-grad). Utdanningen er normert til 3 år.
     
  • Forskerskoler
    MN-fakultetet tilbyr ulike forskerskoler, noen i samarbeid med andre institusjoner.

Tema: innovasjon

Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Apollon: realfag spesial

Spesialutgave av Apollon om forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.