print logo

Forskning

Vi forsker på

Apollon realfag-spesial

Spesialutgave av Apollon består med en samling artikler om forskning ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

 

Tema: Innovasjon

Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet.

Doktorgrad og forskerkarriere

Doktorgrad, forskerutdanning (Ph.d.), ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.