Forskning

Vi forsker på

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

 

Forskerutdanning: ph.d.

Forskningsaktuelt

UiO i rommet

illustrasjon

UiO deltar i hele spekteret av romrelatert forskning og utvikling: fra konstruktsjon av satellitter til grunnforskning om universets utvikling.

Tema: innovasjon

illustrasjon

Det foregår mye innovasjon på UiO, ikke minst på Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet.

Forskning i nordområdene

illustrasjon

UiO har lang tradisjon med forskning i og på nordområdene innenfor en lang rekke disipliner blant annet innenfor matematisk-naturvitenskapelige fag.

EU-prosjekter

European Research Council fremmer vitenskapelig kvalitet og dristig og nyskapende forskning i internasjonal forskningsfront ved å investere i de beste forskerne og de beste ideene.
Se våre ERC-prosjekter.

Vi deltar i flere tverrnasjonale samarbeidsprosjekter ledet av forskere ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
Se våre koordinatorprosjekter.

Forskningsarrangementer

26 aug.
11:15, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk
02 sep.
10:15, Aud. 1, Helga Eng's hus, Blindern, Oslo
02 sep.
11:15, Rom 304 (Peisestua), Institutt for teoretisk astrofysikk
05 sep.
13:00, Meeting room 12th Floor NHA hus