Disputaser

Kommende 5 dager

28 apr.
Tid og sted: 28. apr. 2017 13:15, Aud. 2, Kjemibygningen

M.Sc. Jonas Sottmann vil forsvare sin avhandling for graden PhD: 

Synchrotron Based Operando Methods for Characterization of Non-Aqueous Rechargeable Battery Electrode Materials

Flere kommende disputaser

Tid og sted: 9. mai 2017 13:15, Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23A

M.Sc. Anne Asmyr Thorseng at the Department of Informatics will be defending her dissertation for the degree of Ph.D:

« Building patient-centred health information infrastructures»

Tid og sted: 10. mai 2017 13:15, Nucleus, Bikuben, Kristine Bonnevies hus

MSc Ingrid Solberg ved Institutt for biovitenskap vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.: Behavior and ecology of overwintering sprat Sprattus sprattus