print logo

Gjesteforelesninger og seminarer

Kommende gjesteforelesninger og seminarer

Tid og sted: 6. nov. 2014 12:05 - 13:00, Store fys aud, The Physics Building

Introduction by Wojciech Miloch

Tid og sted: 6. nov. 2014 12:45 - 13:45, B108, matematikkbygningen
Tid og sted: 6. nov. 2014 14:00 - 15:00, B108, matematikkbygningen
Tid og sted: 6. nov. 2014 15:15 - 16:15, B108, matematikkbygningen
Tid og sted: 6. nov. 2014 16:30 - 17:30, B108, matematikkbygningen