Kommende konferanser og seminarer

Tid og sted: 4. mai 2018 09:00 - 15:00, Auditorium Simula, Institutt for informatikk, UiO

Resultater fra FIGI-prosjektet 2014-18

FIGI-prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for Informatikk (UiO) og Helse Sør-Øst. Det har utforsket samspillet mellom tungvekts- og lettvekts-IT, fra et praktisk og teoretisk perspektiv. Det mest vellykkede eksempelet er Sykehuset på Kalnes i Østfold, som nylig er klassifisert på nivå 6 i HIMMS.