print logo

Emner for ph.d.-studenter

Opplæringsdelen skal være på minst 30 studiepoeng, dog ikke mer enn 40 studiepoeng (i henhold til The European Credit Transfer System (ECTS)). Innholdet av opplæringsdelen må være slik at det sammen med arbeidet med avhandlingen gir faglig bredde og fordypning. Inntil 10 studiepoeng med karakter A eller B kan dekkes av mastergradsemner. Minst 5 studiepoeng skal være innen et emne i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode. Opplæringsdelen skal normalt bestå av minst 20 studiepoeng i faglige/vitenskapelige emner.

Hvis du er tatt opp til et ph.d.-program ved et annet lærested, er det mulig å søke om hospitantstatus til ph.d.-emner i realfag.

Publisert 7. jan. 2011 15:09 - Sist endret 30. jan. 2015 12:11