print logo

Doktorgrad og forskerkarriere

Med en ph.d.-grad i realfag kan du få jobb innen forskningsinstitutter, bedrifter og organisasjoner hvor arbeidsoppgavene er forskningspreget eller krever stor faglig innsikt.

Forskerutdanning: Ph.d.

Etter mastergrad kan du ta en doktorgrad (ph.d.-grad). Utdanningen er normert til 3 år.

Fri doktorgrad: Dr. philos

Dr.philos. passer for deg som skriver avhandling på egen hånd.

Forskerskoler

MN-fakultetet tilbyr ulike forskerskoler, noen i samarbeid med andre institusjoner.

Forskerkarriere ved UiO

Hvordan blir man forsker?
Hvordan er det å være forsker?