print logo

Sentre for fremragende forskning ved MN

MN-fakultetet er vertskap for tre sentre for fremragende forskning (SFF) og ett desentralisert senter med noder i Tromsø og Oslo samt deltar i fem sentre hvor andre enheter ved UiO eller andre institusjoner er vertskap. Det er sterk konkurranse om SFF-statusen som tildeles for en periode på inntil ti år. 

SFF er en ordning iverksatt av Norges forskningsråd. Ordningen skal stimulere norske forskningsmiljøer til å etablere sentre viet langsiktig, grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå og har som mål å heve kvaliteten på norsk forskning.


Sentre ved MN-fakultetet


Senter for økologisk og evolusjonær syntese

Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis (CEES) samler populasjonsøkologer, evolusjonsbiologer, genetikere og statistikere, og fungerer som en intellektuell plattform innen økologi- og evolusjonsforskning. Målet er å øke forståelsen av hvordan levende organismer responderer og tilpasser seg miljøforandringer. CEES ble opprettet i 2007, og senterleder er professor Nils Chr. Stenseth.

 

Senter for jordens utvikling og dynamikk

Målsetningen med Senter for jordens utvikling og dynamikk (CEED) er å undersøke og etablere mekanismene som knytter vulkanisme og deformasjon nær Jordas overflate til prosesser i den dype mantelen. Senteret ble opprettet i 2013, og ledes av Professor Trond Torsvik. 

 

Senter for teoretisk og beregningsbasert kjemi

The Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC) er et desentralisert senter, med noder ved Universitetet i Tromsø og ved Universitetet i Oslo. Senterets målsetting er å være en internasjonalt anerkjent bidragsyter til utviklingen og anvendelsen av kvantemekanisk modellering innenfor kjemi og materialforskning. CTCC ble opprettet i 2007, og senterleder ved Oslo-noden er professor Trygve Helgaker.

 

Sentre med deltakere fra MN-fakultetet.

Senter for immunregulering

Centre for Immun Regulation (CIR) ved UiO har deltakere fra Det medisinske fakultet, Oslo Universitetssykehus og MN-fakultetet. Senterets mål er å finne årsaken til immunrelaterte sykdommer. CIR ble opprettet i 2007, og senterleder er professor Ludvig M. Sollid ved Det medisinske fakultet.


Senter for kreftbiomedisin

Centre for Cancer Biomedicine (CCB) ved UiO samler cellebiologer, translasjons­forskere og statistikere. Senterets målsetting  er å forstå sammenhenger mellom genmutasjoner, celleforandringer og kreft, og derigjennom gi kreftpasienter en bedre diagnostikk. CCB ble opprettet i 2007 og senterleder er professor Harald A. Stenmark ved Det medisinske fakultet.


Senter for molekylærbiologi og nevrovitenskap

Centre for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN) ved UiO har deltakere fra Det medisinske fakultet, Oslo Universitetssykehus og MN-fakultetet. Senterets målsetning er å bli et verdensledende miljø innen forskning på mekanismer for DNA-reparasjon og vedlikehold av gener for å forebygge nevrologiske sykdommer og aldring av hjernen. CMBN ble opprettet i 2003, og senterleder er professor Tone Tønjum ved Oslo Universitetssykehus. 


Senter for biomedisinske beregninger

Center for Biomedical Computing (CBC) ved Simula Research Laboratory har deltakere fra Simula Research Laboratory og MN-fakultetet UiO og har i tillegg flere norske og internasjonale samarbeidspartnere. Senterets målsetting er å utvikle matematiske metoder og programvare for bl.a. å simulere strømninger i kroppen. CBC ble opprettet i 2007, og senterleder er professor Hans Petter Langtangen ved Simula Research Laboratory. 


Internasjonalt senter for geofarer

International Centre for Geohazards (ICG) ved Norges Geotekniske Institutt (NGI) har deltakere fra MN-fakultetet UiO, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, NORSAR og NGI. Senterets målsetting er å bli et internasjonalt kompetansesenter innen grunnleggende og anvendt forskning på georelaterte naturfarer som skred, jordskjelv og flom. ICG ble opprettet i 2003, og senterleder er seniorforsker Farrokh Nadim ved NGI.

 

Publisert 13. mar. 2011 09:44 - Sist endret 23. apr. 2013 16:02