Forskerutdanning: ph.d. i realfag

  • Jobb sammen med noen av Europas beste forskere innen realfag og teknologi
  • Delta i spennende forskningsprosjekter

Ressurser og verktøy


For alle på programmet


For stipendiater ansatt ved UiO

Er du ansatt i stipendiat-stilling ved UiO, finner du informasjon om noen tema, f.eks. lønn, permisjon, sykdom, og forlengelse på For Ansatte-sidene.

For ph.d.-kandidater med ekstern finansiering


Fakta om ph.d. ved MN

 
  • 3 år fulltid
  • Opplæringsdel på 30 studiepoeng og en vitenskapelig avhandling
  • Avsluttes med offentlig prøveforelesning og disputas
  • 99 doktorgradskandidater disputerte ved MN-fakultetet i 2016

Kontakt oss

Har du spørsmål om forskerutdanningen ved MN-fakultetet?

Disputaser

09 mai
13:15, Lille auditorium, Kristen Nygaards hus, Gaustadalleen 23A

Dr.philos.

En annen vei til doktorgrad.