Forskningssamarbeid

MN-fakultetet samarbeider nasjonalt og internasjonalt i store konsortier som sentre for fremragende forskning og EU-prosjekter. Fakultetet prioriterer og har potensial for forskningssamarbeid innen fakultetets fire tematiske satsingsområder.

Publisert 22. des. 2010 10:52 - Sist endret 30. mai 2016 09:19