Forskningssentre for miljøvennlig energi

MN-fakultetet deltar i tre forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). FME-statusen tildeles for en periode på åtte år.

Ordningen med Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) ble vedtatt iverksatt av Forskningsrådet i 2008. Formålet med ordningen er å etablere tidsbegrensede forsknings­sentre kjennetegnet ved en konsentrert, fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå for å løse utpekte utfordringer på energi- og miljøområdet. Et FME skal heve kvaliteten av norsk forskning og fremskaffe anvendbar kunnskap og løsninger innen temaområdet.


Sentre med oppstart våren 2017

Forskningsrådet lanserte i mai 2016 åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi. MN-fakultetet deltar i tre av disse: 

  • Norwegian CCS Research Centre
  • Research Centre for Sustainable Solar Cell Technology
  • Mobility Zero Emission Energy Systems

Sentrene har oppstart våren 2017. Les mer om de nye forskningssentrene


Sentre med deltakere fra MN-fakultetet

BIGCCS Centre – International CCS Research Centre

BIGCCS Centre – International CCS Research Centre omfatter temamessig hele CO2-kjeden, og skal med langsiktig og grunnleggende forskning bidra til å virkeliggjøre fullskala CO2-håndtering fra kraftproduksjon og industrielle prosesser. Lik vekt er lagt på betydningen av fangst og transport/lagring. BIGCCS har rundt 20 samarbeidspartnere og ledes av Mona Jacobsen Mølnvik ved SINTEF energiforskning.

 

SUCCESS Centre - SUbsurface CO2 storage - Critical Elements and Superior Strategy

SUbsurface CO2 storage – Critical Elements and Superior Strategy (SUCCESS) fokuserer fire viktige områder knyttet til CO2-lagring: CO2-gassens oppførsel i reservoaret, forseglingsegenskaper, monitorering og konsekvens for havmiljø ved lekkasjer. SUCCESS har syv samarbeidspartnere og ledes av Arvid Nøttvedt ved Christian Michelsen instituttet.

 

The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology

The Norwegian Research Centre for Solar Cell Technology samler de viktigste miljøene innenfor norsk solcelleforskning og solcelleindustri. Hovedmålet til senteret er å gi både nåværende og fremtidige aktører i den norske solcelleindustrien tilgang til verdensledende teknologisk og vitenskapelig ekspertise. Senteret ledes av Erik Stensrud Marstein ved Institutt for energiteknikk.

Publisert 13. mars 2011 09:47 - Sist endret 30. mai 2016 15:53