Innovasjonssatsingen

Fakultetet har, i samhandling med rektor, satt av 100 millioner for å øke fakultetets innovasjonsevne og for økt vekselvirkning med næringslivet

Innovasjonssatsingen realiseres som innovasjonsklynger og styrking av aktiviteten i Endringsmiljøene. I 2016-2017 ansatte vi 30 stipendiater og postdoktorer på utvalgte forskning og innovasjonsprosjekter. Målsetningen er langsiktig styrking av koblingen mellom fremragende forskning, innovasjon og talentutvikling. Les mer om bakgrunnen for innovasjonssatsingen.

Innovasjonsklynger:

Styrking av endringsmiljøer:

 

Publisert 14. jan. 2016 15:51 - Sist endret 19. mars 2018 11:27