Tematiske satsingsområder

MN-fakultetet er organisert i ni sterke, disiplinbaserte institutter og med fire tematiske satsingsområder som går på tvers av disse. For hvert satsingsområde er det oppnevnt en arbeidsgruppe som skal bidra i arbeidet med den faglige utviklingen av det enkelte området.

Bilde av fakultetets tematiske satsinger
Publisert 5. juni 2013 15:46 - Sist endret 31. mai 2017 13:15