Nordiske toppforskningssentre

MN-fakultetet har vært vertskap for to ”Nordic Centres of Excellence” (NCoE) og vi har deltatt i ytterligere to sentre der andre institusjoner i Norden har vært vertskap. Hver NCoE ble opprettet for en periode på fem år og ble finansiert av Nordisk ministerråd.

logo

Opprettelsen av NCoE-er var et resultat av Toppforskningsinitiativet (TFI) - den største fellesnordiske satsingen på forskning og innovasjon noensinne, og var Nordens bidrag til å finne løsninger på de globale klimautfordringene. Satsingen fokuserte på områder innenfor klima- og energiforskning hvor de nordiske landene har felles interesser, og hvor Norden kan bidra med løsninger internasjonalt. Toppforskningsinitiativet besto av seks delprogrammer.


Avsluttede sentre ved MN-fakultetet

Stability and Variations of Arctic Land Ice (SVALI)

Stability and Variations of Arctic Land Ice (SVALI) har fått støtte fra delprogrammet Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren. Senterets målsetting er å øke forståelsen av glasiologiske prosesser for å kunne forutse hvilke konsekvenser endring i ismassene får for havnivå, havsirkulasjon og samfunn. SVALI  består av 17 nordiske partnere og ledes av professor Jon Ove Hagen ved Institutt for geofag.

Nordic Centre for the Study of Climate Change Effects on Marine Ecosystems and Resource Economics (NorMER)

Nordic Centre for the Study of Climate Change Effects on Marine Ecosystems and Resource Economics (NorMER) har fått støtte fra delprogrammet Effektstudier og tilpasning til klimaendringer. Senteret skal evaluere effekter av klimaendringer på nordiske marine økosystemer og utvikle redskaper til å forutsi biologiske konsekvenser i forbindelse med klimaendringer og utvikle nye verktøy, med spesiell fokus på betydningen for fremtidens torskenæring i Norden. norMER har 10 nordiske partnere og ledes av professor Nils Christian Stenseth ved Biologisk institutt.

Prosjektperiode: Januar 2011 - desember 2015


Avsluttede sentre med deltakere fra MN-fakultetet:

Cryosphere-Atmosphere Interactions in a Changing Arctic Climate (CRAICC)

Cryosphere-Atmosphere Interactions in a Changing Arctic Climate (CRAICC) har fått støtte fra delprogrammet Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren. Senteret fokuserer på hvilken betydning menneskeskapte forurensninger, som aerosoler og kjemiske forbindelser med kort levetid, har for arktisk oppvarming og hvilke tilbakekoplingsmekanismer som kan forsterke eller svekke temperaturendringene.  CRAICC har 17 nordiske partnere og ledes av professor Markku Kulmala ved Universitetet i Helsinki.

Defrost

Defrost har fått støtte fra delprogrammet Klimaendringenes vekselvirkning med kryosfæren. Senterets målsetting er å forstå hvordan klimaforandringer i kryosfæren påvirker økosystemet og geosfæreprosesser som igjen kan påvirke klimaet. Det fokuseres på viktige terrestriske, kystnære og marine økosystem-komponenter som kan gi substansielle skift i klima feedback mekanismene både gjennom overflate-atmosfære energi-utveksling og utveksling av drivhusgasser. DEFROST søker således å forene eksisterende mangler i klima-modellering, kryosfærisk forskning og arktisk økosystem forskning. DEFROST har 10 nordiske partnere og ledes av Torben R. Christensen ved Universitetet i Lund.

The Nordic CCS Competence Centre (NORDICCS)

The Nordic CCS Competence Centre (NORDICCS) har fått støtte fra delprogrammet CO2 - fangst og lagring (CCS). Senteret forener de nordiske landenes kompetanse og ressurser innen akdemia og indistri om CCS aktvitiveter relevante for de nordiske områdene. Hovemålsettingen er å bidra til å øke fangst og lagring av CO2 i Norden. Etableringen av et nettverk av eksperter fra FoU-miljøer i akademia og ulike industribedrifter er en viktig strategi for å evaluere mulighetene for CCS i de nordiske områdene. NORDICCS har 14 nordiske partnere og ledes av Nils Anders Røkke ved SINTEF.

Publisert 13. mars 2011 09:35 - Sist endret 17. apr. 2018 11:16