Senter for fremragende utdanning

MN-fakultetet er vertskap for ett senter for fremragende utdanning (SFU). Det er sterk konkurranse om SFU-statusen som tildeles for en periode på inntil ti år.

SFU er en ordning iverksatt av NOKUT. Status som SFU tildeles miljøer som allerede kan oppvise fremragende kvalitet og innovativ praksis i utdanningen, og som har gode planer for videreutvikling og innovasjon. Et viktig krav til sentrene er formidling av oppnådde resultater og kunnskapsspredning.


Senter som MN-fakultetet er vertskap for:

Centre for Computing in Science Education (CCSE)

Målsetningen med Centre for Computing in Science Education (CCSE) er å integrere beregninger og introdusere realistiske problemstillinger fra første dag i utdanningen. Senteret ble opprettet i 2016, og ledes av professor Anders Malthe-Sørenssen.

Publisert 1. des. 2016 17:21 - Sist endret 17. apr. 2018 09:28