Temasider

UiO i rommet

 

I august 2012 er det femti år siden Norge ble en romnasjon. UiO deltar i markeringen blant annet med temanettsidene UiO i rommet.

Innovasjon ved MN-fakultetet

Hva er innovasjon? Innovasjon er et begrep som stammer fra det latinske order «innovare», som betyr fornye eller å lage noe som er nytt.