Livsvitenskap – life science

Life Science eller livsvitenskap er fellesbetegnelse for en rekke fag og forskningsområder som studerer livet – fra de minste mikroorganismer og celler til dyr og mennesker.

Life Science er et overgripende fagområde som trekker på kunnskap fra biologi, kjemi, fysikk, farmasi, matematikk, molekylærbiologi, medisin og informatikk. Forskning på dette feltet har allerede gitt nye, kraftige instrumenter som gjør det mulig å analysere levende organismer, designe biologiske prosesser og behandle sykdommer på helt nye måter. Moderne kreftmedisin er i stor grad basert på forskning innenfor livsvitenskapene.

Grenser sprenges når forskere får bedre innsikt i hva cellene og molekylene består av. Denne kunnskapen gir grunnlaget  for forståelsen av hva liv er og hjelper oss til å forstå bedre og forebygge og helbrede for eksempel hjerte- og karsykdommer, lindre psykiske lidelser og bedre miljøet.

Kunnskap om organismenes fysiologi, økologi, og evolusjon gjør det lettere å forstå hvorfor og hvordan noe går galt og utvikler seg til livstruende sykdom. Eller hvordan arv og miljø gjør at noen får diabetes, psykiske lidelser eller sykdommer i muskler og skjelett.

Forskere ved MN-fakultetet er med på dette nybrottsarbeidet. Noen forsøker å finne ut hvordan vi kan redusere og forhindre nedbrytningen av hjerneceller. Andre hvordan vi kan hindre at immunforsvaret angriper friskt vev, slik det skjer hos revmatikere og MS-pasienter.

Life Science gir også viktige bidrag til forståelse av samspillet mellom menneske og miljø. Alt fra trygg mat til økosystemer i balanse påvirker vår helse. Klimaendringene griper inn i alle typer miljøspørsmål, inkludert all form for bioproduksjon. Klimaet på jorden er også et resultat av biologiske prosesser. Kan vi utnytte denne kunnskapen slik at vi kan bruke planter og alger til å bremse konsekvensene av økte CO2-utslipp?

Du kan lese mer om vår forskning innenfor Life Science på:

Publisert 8. mars 2011 15:05 - Sist endret 28. jan. 2016 10:25