Modellering og simulering

Det er flere forskergrupper ved MN-fakultetet som forsker på modellering og simulering.

Publisert 18. mars 2011 11:53 - Sist endret 29. okt. 2013 14:17