Ole Bjørn Karlsen

Senior Engineer - Structure Physics
Image of Ole Bjørn Karlsen
Norwegian version of this page
Phone +47-22840669
Room 22:134
Username
Visiting address 0349 Oslo Gaustadalleen 21 Forskningsparken
Postal address Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Tasks performed

 • Optical microscopy
 • Sample preparation
 • Material synthesis
 • Metallography

Background

Cand. Scient. in inorganic chemistry from the University of Oslo.

Publications

View all works in Cristin

 • Wiken Langfeldt, Sindre; Prytz, Øystein; Karlsen, Ole Bjørn & Nguyen, Phuong Dan (2015). Syntese og karakterisering av termoelektriske halv-Heusler materialer av typen (Ti,Zr,Hf)NiSn..
 • Kosinskiy, Andrey; Prytz, Øystein; Karlsen, Ole Bjørn & Sørby, Magnus Helgerud (2014). X-ray and neutron diffraction study of Co(2-x)TiSn [x < 0.5] solid solution.
 • Kosinskiy, Andrey; Prytz, Øystein; Karlsen, Ole Bjørn & Sørby, Magnus Helgerud (2014). yntese- og diffraksjonsstudie av faser i systemene Nb–Fe–Sb og Ti–Co–Sn..
 • Løvvik, Ole Martin; Song, Xin; Valset, Kjetil; Flage-Larsen, Espen; Fjeld, Harald; Graff, Joachim Seland; Schrade, Matthias; Karlsen, Ole Bjørn; Larsson, Andreas; Casolo, Simone; Prytz, Øystein; Norby, Truls; Finstad, Terje; Gunnæs, Anette Eleonora & Taftø, Johan (2014). Thermoelectric materials from first principles to final applications: Basic and applied thermoelectrics in Oslo.
 • Song, Xin; Persson, Clas; Norby, Truls; Flage-Larsen, Espen; Karlsen, Ole Bjørn; Hansen, Vidar; Gunnæs, Anette Eleonora; Prytz, Øystein; Løvvik, Ole Martin; Finstad, Terje; Valset, Kjetil; Cui, Xuemei; Taftø, Johan; Fjeld, Harald; Hauback, Bjørn & Schrade, Matthias (2014). Conversion of Heat and Energy: Thermoelectrics.
 • Song, Xin; Karlsen, Ole Bjørn; Valset, Kjetil; Løvvik, Ole Martin & Finstad, Terje (2013). STUDIES ON SULPHUR DOPING OF ZnSb.
 • Song, Xin; Valset, Kjetil; Karlsen, Ole Bjørn; Graff, Joachim Seland; Thøgersen, Annett; Luxsacumar, Sivakanesar; Løvvik, Ole Martin & Finstad, Terje (2013). Characterization methods for nanostructured thermoelectric materials ZnSb.

View all works in Cristin

Published Nov. 3, 2010 3:46 PM - Last modified Feb. 1, 2011 10:24 AM