print logo

Innkjøp

Instituttet benytter seg av UiOs felles innkjøpssystem og har i den forbindelse gitt personer listet opp nedenfor formelle roller i innkjøpssystemet.

Alle innkjøp, bortsett fra bøker og reiser, skal skje via disse personene/kontaktadressene:

Godkjennere (BDM):    
Adm. leder Lars Bernhardsen    
Instituttleder Jøran Moen    
     
Innkjøpere: Kategori: E-post
Kjell Martin Danielsen/Jon Wikne Utstyr til lab. og annet innkjøp som ikke kommer innenfor noen av kategoriene nedenfor bestillinger@fys.uio.no
Ola Borrebæk/Naoki Kubota Datamaskiner, standarddeler til disse og programvare it-hjelp@fys.uio.no
Helge Michaelsen Utstyr og materiale som brukes på Instrument-verkstedet, gass, sprit verkstedet@fys.uio.no
David M. Bang/ Ragnar Holm Komponenter, lab.-instrumentering elab@fys.uio.no
Dag Magnus Loose Inventar, HMS-rekvisitter, rekvisisjoner mot Teknisk avdeling, telefoner, kjemikalier, førstehjelpsutstyr, etc. materialforvalter@fys.uio.no
Sandra R. Nielsen Kontorrekvisita, tonere, cd'er, dvd'er, minneplugger, blomster, gaver, mat ekspedisjon@fys.uio.no
Joe A. Sandvik Innkjøp knyttet til METOXIA-prosjektet j.a.sandvik@fys.uio.no
Marit Larsen Innkjøp knyttet til SMN, herunder MiNa-lab marit.larsen@smn.uio.no
     
Rekvirenter:    
     
Samme som innkjøperne, men i tillegg flg. personer:    
     
Espen Trondsen Rekvisisjoner knyttet til Plasma- og romfysikk-gruppen espen.trondsen@fys.uio.no
Mikael Sjödin Rekvisisjoner knyttet til MiNa-lab s.b.m.sjodin@fys.uio.no
     

 

Publisert 3. mar. 2011 17:35 - Sist endret 2. jan. 2014 12:38