print logo

Studieadministrasjon

Undervisning

Bemanningsplaner for Fysisk institutt

Eksamen

Kvalitetssikring

Mastereksamen

Gjennomføring av mastereksamen

Masterreglementet ved MN fakultetet

Skjemaer og rutiner for mastereksamen ved MN fakultetet

Oppgaver i studieadministrasjonen

Her finner du en oversikt over hvem som gjør hva i studieadministrasjonen.

Studieadministrasjonen ved Fysisk institutt

Felles e-post adresse: studieinfo@fys.uio.no

Katrine Langvad

Grete Stavik-Døvle

Christine Sundtveten