print logo

Studieadministrasjon

Bemanningsplaner for emner ved Fysisk institutt

Oversikt over bemanningsplan for emner som undervises ved Fysisk institutt finner du her.

Oversikt over oppgaver i studieadministrasjonen

Hvem gjør hva i studieadministrasjonen

Publisert 16. nov. 2012 14:09 - Sist endret 24. jan. 2013 09:59