print logo

SUFU

SUFU er instituttets organ for studier, undervisning og forskerutdanning.

Medlemmer

Undervisningsleder Eli Olaug Hole
Vitenskaplige ansatte Helge Balk, Ørjan G. Martinsen, Dag Kristian Dysthe, Anders Malthe-Sørensen, Eduoard Monakov, Ola Nilsen
Varamedlemmer Andreas Görgen, Anja Sjaastad, Lasse Vines
Midlertidige vitenskaplige ansatte (velges for ett år)  
Varamedlem  
Studentrepresentant (velges for ett år) Jon Vegard Sparre (v14), Arnlaug Høgås Skjæveland (v15)
Varamedlem Anna Birk Hellenes (h14), Anne-Marthe Hovda (v15)

Mandat

SUFU har fått sitt mandat fra Fysisk institutt (vedtatt av instituttstyret 18.september 2014).

Innkallinger og referater:

2015

2014

2013

2012

2011

Publisert 7. mar. 2011 12:16 - Sist endret 9. feb. 2015 12:15