print logo

Innkalling til møte i Lærerkollegiet 16.02.2012

FYSISK INSTITUTT  
   
   
INNKALLING TIL MØTE I LÆRERKOLLEGIET TORSDAG 16.FEBRUAR KL. 12.15, ROM V139.
   
   
SAK 01/12 Innkalling og referat
   
a) Innkalling
  Forslag til vedtak: Innkallingen godkjennes enstemmig
   
b) Referat:
  Forslag til vedtak: Referatet godkjennes enstemmig
  http://www.mn.uio.no/fysikk/for-ansatte/organisasjon/lererkollegiet/referat/2011/Referat%2020111124
   
SAK 02/12 Informasjon om fakultetets utdanningsstrategi - tiltak for individtilpasset undervisning.
   
SAK 03/12 Orienteringssaker
   
1) Undersøkelse om studenters læringsvaner - kort orientering
   
2) Erfaringer fra endrede undervisningsopplegg - Art Inge Vistnes forteller om erfaringer fra FYS2130
   
3) Bruk av iPad i undervisningen. Cathrine Tellefsen forteller om sine erfaringer med dette i FYS1000.
  Bruk av obligatoriske grupper i undervisningen. Cathrine Tellefsen forteller om sine erfaringer med dette i FYS1000.
   
4)

Opprettelse av prosjektemne. Det er vedtatt av SUFU at det skal opprettes prosjektemner, både på bachelor- og masternivå, på 5, 10 og 20 sp.

   
SAK 04/12 Ny emneansvarlig i FYS1120, høsten 2012.
 

Ny emneansvarlig forteller om sine visjoner for emnet. Innspill fra andre deltagere om hvilke komponenter som er nødvendige for senere emner med vekt på elementer som behov for Maxwells likninger på differensialform samt bruk av beregninger.

   
   
   
   
   
  EVENTUELT
   
   
   
  Anders Malthe-Sørenssen
  Leder              Katrine Langvad
    Sekretær
   

 

Publisert 8. feb. 2012 16:34 - Sist endret 9. feb. 2012 14:25