Forskning

Forskerutdanning: ph.d.

Doktorgrad, forskerutdanning (ph.d.), forskerskole, ledige stillinger og innblikk i forskningshverdagen.

Finn en forsker

Søk på navn eller fag- og arbeidsområde

Forskningsaktuelt

Forskningsarrangementer

28 juni
13:15, Lille fysiske auditorium (V232), Fysikkbygningen
30 juni
13:15, Lille fysiske auditorium (V232), Fysikkbygningen