Utsendelse av pasienter for proton/partikkelterapi ved utenlandske sentre - indikasjoner og kriterier

Einar Dale, Kreftklinikken, OUS

Strålebehandling med partikler som protoner, og i noen tilfeller karbonioner, brukes i økende grad. Dette skyldes hovedsaklig at partikkelterapi skåner friskt vev rundt kreftsvulsten i større grad enn hva som er mulig med tradisjonell strålebehandling med fotoner. Norge har ennå ikke sitt eget protonsenter, men man håper å komme i gang før 2025. I mellomtiden henvises pasientene til bl a Tyskland og USA. Det foreligger nasjonale kriterier for hvilke pasienter som man bør vurdere å henvise. Feltet er imidlertid i endring med nye kliniske studier i favør av partikkelterapi. Ytterligere kompliserende er det at det for en del pasienter vil være for tungvint å reise til utlandet for behandling eller at det vil ta for lang tid å komme i gang i forhold til hva man klarer ved et norsk senter. Kriterier for pasientutvelgelse er derfor stadig et omdiskutert tema.

Einar Dale er fysiker (MSc og PhD)  og lege, spesialist på hode/hals-kreft.

Publisert 22. feb. 2017 14:46 - Sist endret 22. feb. 2017 14:46