Multimodal dynamisk MR-avbildning for strukturell og funksjonell vurdering av kreft

Endre Grøvik, OUS/Rikshospitalet and Department of Physics

I sitt doktorgradsarbeide har Endre Grøvik utviklet en ny MR metode, kalt ‘split dynamic MRI’, som har en unik fordel over tradisjonell dynamisk MR-avbildning, da den gir omfattende informasjon om både strukturelle og fysiologiske forhold i tumor. Dette er informasjon som tradisjonelt blir anskaffet ved bruk av tre forskjellige MR-opptak, men som nå kan gjøres i ett og samme opptak med den nye metoden. Metoden viser en betydelig forbedring i diagnostiseringen av brystkreft og endetarmskreft, sammenlignet med dagens standardundersøkelser. Dette resultatet kan ha stor betydning for kreftpasienter, da metoden mer nøyaktig kan bestemme kreftsykdommens aggressivitet, og således legge til rette for en mer presis og pasienttilpasset behandling.

Publisert 2. sep. 2016 16:50 - Sist endret 8. juni 2017 10:56