Kan vi regne ut hvordan vi tenker?

Gaute Einevoll, Institutt for matematiske realfag og teknologi, NMBU, Ås, og Fysisk institutt, UiO

Ett av de viktigste utviklingstrekkene i dagens naturvitenskap er det økende antall fysikere, matematikere og informatikere som forsker på levende organismer, temaer som før var forbeholdt biologer og medisinere.

Nevrofysikk, dvs. fysikkmetoder anvendt på å forstå hvordan hjernen virker, har utviklet seg til å bli et spesielt aktivt forskningsområde, blant annet understøttet av store internasjonale forskningsprosjekter som EUs Human Brain Project og det amerikanske BRAIN initiative. I seminaret vil jeg fortelle om dette voksende fagområdet.

Publisert 30. jan. 2017 10:15 - Sist endret 8. mars 2017 21:45