Eksperimentell partikkelfysikk

Gruppen for eksperimentell partikkelfysikk (EPF) leter etter naturens minste byggestener og studerer naturens mest grunnleggende krefter. Gruppen deltar i ATLAS-eksperimentet ved The Large Hadron Collider (LHC) ved CERN, og satser sterk på utvikling og bygging av silisium-baserte partikkeldetektorer, utvikling av morgendagens datanettverket (grid), data-analyse og formidling.

 

ATLAS-detektoren. Foto: The ATLAS collaboration

Om gruppen

Gruppen har en lederrolle innen både partikkelfysikk og utvikling av grid-programvare i Norge og Norden. Hovedfeltene innen oppdagelsesfysikk er letingen etter Higgs-bosonet og studier av supersymmetri. Samtidig leder, driver og videreutvikler gruppen et grid-nettverk gjenom NorduGrid-kollaborasjonen, og utdanner grid-eksperter blant annet gjennom deltakelse i Nordunet3- og NGIn-programmene.

Gruppen er opptatt av god formidling og flere av gruppens medlemmer er aktive formidlere av partikkelfysikk gjennom media og ved presentasjoner for skolelever over hele landet. De regelmessig IPPOG masterklasser i partikkelfysikk er enda et høydepunkt. Aktiviteten omfatter både utvikling av materialet som er brukt i arransjementer over hele verden og å arransje masterklasser ved Universitet i Oslo.

Forskning

HEPP: High Energy Particle Physics
EMI: European Middleware Initiative
IHEPNP: Instrumentation for High Energy Particle and Nuclear Physics
NGIn: Innovative Tools and Services for NorduGrid
NDGF: Nordic Data Grid facility
COMPET: Research for a high resolution, high sensitivity and MRI compatible PET scanner
CLIC: Compact Linear Collider
AEGIS: Antihydrogen Experiment: Gravity, Interferometry, Spectroscopy
CTA: Cherenkov Telescope Array
SDI: Strategic Dark Matter Initiative (Endringsmiljø)

Samarbeid

NorduGrid Collaboration
ATLAS Collaboration
NorduCLIC
Particle Physics group at the University of Bergen
IPPOG: The International Particle Physics Outreach Group
AX-PET: A Demonstrator for an Axial PET Camera with WLS Strips and G-APD Readout

Studieprogrammer og emner

FYS3510 - Subatomær fysikk med astrofysiske anvendelser
FYS4550 - Eksperimentell høyenergifysikk
FYS4560 - Elementærpartikkelfysikk
MSc oppgaver
HEPP PhD prosjekter
Instrumentering-prosjekter for studenter
Hands on Particle Physics - Internasjonale Masterklasser for elever i videregående skoler

Emneord: ATLAS, CERN, LHC, Particle physics, Instrumentation, Grid, Outreach, CLIC
Publisert 9. nov. 2010 10:33 - Sist endret 13. feb. 2017 09:59