English version of this page

Seksjon for fysikkdidaktikk – "Skolelaboratoriet"

Fysikkdidaktikk dreier seg om undervisning og læring i fysikkfaget.

I fysikkdidaktikken er vi opptatt av:

  • hvem som bør lære fysikk
  • hvorfor man bør lære fysikk
  • hva som bør være med i en fysikkutdanning for ulike grupper elever og studenter
  • hvordan undervisningen bør organiseres for å fremme motivasjon og læring

Om Seksjon for fysikkdidaktikk

Ved Skolelaboratoriet (seksjon for fysikkdidaktikk) har vi for tiden to fast vitenskapelig ansatte på fulltid og to vitenskapelig ansatte i delstilling (midlertidig). I tillegg er ph.d.-studenter og masterstudenter tilknyttet seksjonen.

Seksjonen driver forsknings- og utviklingsarbeid innen fysikkdidaktikk og rekruttering til realfag, og vi deltar i undervisningen av ordinære emner såvel som i etter- og videreutdanning av lærere. 

Forskningsprosjekter

Ved Skolelaboratoriet forsker vi på:

Heftet "Kvantedramaet" (Renstrøm og Renstrøm) forteller hvordan kvantefysikken ble til i begynnelsen av det 20. århundre. Passer for elever i videregående skole - og andre interesserte!

Undervisning, etter- og videreutdanning

Boka "Fysikkdidaktikk" (Angell, Bungum, Henriksen, Kolstø, Persson og Renstrøm) kom ut på Høyskoleforlaget i 2011.

Skolelaboratoriet er (del)ansvarlig for følgende ordinære emner ved UiO:

Videre tilbyr vi etterutdanning (uten eksamen og studiepoeng) og videreutdanning (med eksamen og studiepoeng) for lærere; for tiden tilbys:

Informasjon om etter- og videreutdanningstilbud ved UiO

Formidlingsvirksomhet

Skolelaboratoriet er engasjer i formidling og utadrettet virksomhet, bl.a. gjennom

Masteroppgave i fysikkdidaktikk?

Masterstudenter innen fysikk og lektorutdanning (studieløp med fysikk 80-gruppe) er velkommen hos oss!
Informasjon om tidligere masteroppgaver og forslag til nye

Samarbeid

Seksjonen samarbeider med

Emneord: Fysikkdidaktikk, realfagdidaktikk, lærerutdanning, rekruttering
Publisert 9. nov. 2010 10:40 - Sist endret 20. jan. 2016 10:30