Etterutdanningskurs høsten 2017

20. oktober: Fysikk i naturfaget på ungdomstrinn og vg 1

Dette kurset foregår dagen etter Naturfagkonferansen og kan med fordel kombineres med denne. Kurset vil ta opp en del sentrale temaer fra fysikkdelen av naturfaget for årstrinn 8-11. Det vil bli rikelig anledning til faglige og didaktiske diskusjoner og til å prøve ut praktiske aktiviteter som kan brukes i klasserommet. Programmet vil omfatte fart, akselerasjon og krefter; arbeid og energi; solsystemet og universet (inkludert gravitasjonsbølger), alt med en "forskerspire-tilnærming". 

Sted: Rom FV 213, Fysikkbygningen 
Tid: 09.00-15.30
Pris: 900 kr.

Naturfagsenteret byr på lunsj for kursdeltakerne.

Påmelding og betaling gjennom UiO sitt e-pay-system
-------

VI KOMMER TIL DERE!

Høsten 2017 tilbyr vi dagskurs for fysikklærere i videregående skole, fortrinnsvis på nettverkssamling i din region: 

Å undervise i kvantefysikk og generell relativitetsteori med Viten-programmene utviklet i ReleKvant-prosjektet

ReleKvant er et forsknings- og utviklingsprosjekt som utvikler digitale læringsressurser i generell relativitetsteori og kvantefysikk for fysikkfaget i videregående skole. Læringsressursene har vært gjennom gjentatte utprøvinger i fysikk-klasserom og er tilgjengelig på http://viten.no/kvantefysikk  og http://filarkiv.viten.no/relativitetsteori/. Ressursene er tilpasset kompetansemålene i gjeldende læreplan for programfaget fysikk.

I disse Viten-programmene lar vi elevene utvikle sin forståelse i fellesskap gjennom «å snakke fysikk» og «å skrive fysikk», vi utnytter IKT-ressurser som animasjoner og simuleringer, vi stimulerer til refleksjon over historiske og filosofiske perspektiver, bl.a. ved å presentere fysikkforskere og deres ulike tolkninger av fysikken, og vi klargjør prinsippene klassisk fysikk hviler på for å vise den moderne fysikkens brudd med disse.

Vi som står bak ReleKvant-prosjektet tilbyr et etterutdanningskurs for fysikklærere i bruk av læringsressursene vi har utviklet. Kurset vil være praksisrettet der deltakerne vil få rikelig anledning til å arbeide med og prøve ut ressursene.

Kurset vil være gratis, men skolen/skoleeieren/realfagsnettverket må betale reise og eventuelt opphold for to kursholdere. Vi tilbyr kurs i den grad kapasiteten vår strekker til, og ser helst at kommuner, fylker eller regioner går sammen om en kursdag (f.eks. "nettverkssamlinger") slik at det blir et visst minsteantall lærere på kurset. 

Ta kontakt med Ellen K. Henriksen (e.k.henriksen@fys.uio.no)

Publisert 31. mai 2017 16:16 - Sist endret 12. juni 2017 14:17