print logo

Fysisk fagutval

Fysisk fagutval er kontaktorgan mellom studentane på Fysisk institutt, og instituttet sjølv.

Våre medlemmer sit i styrer, utval og komitear ved instituttet. Vi gjer også evalueringar av fag kvart semester og vi arrangerar fag-sosiale turar.

Lurar du på korleis du kan påvirke undervisninga du får, så kontakt oss. Vil du verkeleg gjere noe med saken, så korfor ikkje bli medlem?

Publisert 26. jan. 2011 15:17 - Sist endret 24. feb. 2014 08:22