print logo

Fysisk fagutval

Fysisk fagutval er kontaktorgan mellom studentane på Fysisk institutt, og instituttet sjølv.

Våre medlemmer sit i styrer, utval og komitear ved instituttet. Vi gjer også evalueringar av fag kvart semester og vi arrangerar fag-sosiale turar.

Viss du har problem med eit fag, har framlegg til forbetringar eller noko anna du vil dele med oss, så send oss ein e-post på fagutvalg@fys.uio.no. Vi handsamar alle svar anonymt automatisk med mindre noko anna er ønska.

Lurar du på korleis du kan påvirke undervisninga du får, så kontakt oss. Vil du verkeleg gjere noe med saken, så korfor ikkje bli medlem?

Lynevaluering!

FFU har laga eit skjema der ein anonymt kan melde inn problem som ein opplev i studiekvardagen på Fysisk institutt. Skjemaet er først og fremst laga for at vi skal få informasjon om kurs som ikkje held mål på eit eller anna vis, så hvis du opplev noko som ikkje er bra, ikkje nøl med å fylle ut skjemaet. Vi får inn alle svar anonymt, så det er ikkje muleg for oss å ta kontakt med deg igjen med mindre du sjølv skriv inn namnet ditt i skjemaet.

Skjemaet finn du her: https://nettskjema.uio.no/answer/65338.html

Publisert 26. jan. 2011 15:17 - Sist endret 24. apr. 2015 09:11