print logo

Rapport fra evalueringen av FY105 våren 2003

De fleste studentene oppgir at de bruker rundt 8 timer pr uke på kurset, og at de helst burde ha brukt 10 timer for hele tiden å være ajour. Forelesningstempo og vanskelighetsgrad synes å være passelig for stort sett alle. Av de studentene med de anbefalte forkunnskapene, svarer alle at de har god nok bakgrunn for å kunne følge kurset.

Forelesningene får jevnt over mye skryt. Tavleundervisningen er meget god, og foreleser er strukturert og god til å gi eksempler. Noen av de som har svart, påpeker riktignok at foreleseren følger boka litt vel slavisk.

Også gruppeundervisningen får gode attester (da spesielt gruppe 1 og 2). Mange svarer at gruppene er viktige for å forstå pensum, men klages over dårlig fasit (inneholder andel feil). I lys av dette er det en god del studenter som etterlyser relativt grundige løsningsforslag til ukeoppgavene.

Lærebøkene gis generelt middels til dårlig karakter. De er til tider litt uklare i presentasjonene av pensum, og fasiten får, som tidligere nevnt, stryk. Mange av studentene er positive til at det ikke er obligatoriske innleveringer i kurset, men i steden frivillig innlevering. Noen synes derimot at innleveringene kan være obligatoriske, så lenge de ikke er tellende på karakteren.

Konklusjon

Totalt sett får fy105 meget god kritikk. Vi vil derimot nok en gang anbefale at det utarbeides skikkelige løsningsforslag til oppgavene i lærebøkene.

Under følger en oversikt over svarene på avkrysningsspørsmålene vi stilte. Vi gjør oppmerksom på at ikke alle svarte på samtlige spørsmål i skjemaene.

 1. Litt om deg
  • Jeg er en

   jente: 5
   gutt: 28

  • Hva syns du om tempoet på forelesningene?

   For sakte: 1
   Passe: 33
   For raskt: 0

  • Hva syns du om vanskelighetsgraden i kurset?

   For lett: 0
   Lett: 2
   Passe: 26
   Ganske vanskelig: 3
   Alt for vanskelig: 0

 2. Forelesninger
  • Hvor ofte går du på forelesning?

   Alltid: 18
   Ofte: 10
   Halvparten: 2
   Sjelden: 2
   Aldri: 0

  • Hvordan er kvaliteten på forelesningene?

   Særdeles god: 1
   Meget god: 16
   God: 15
   Noe god: 1
   Lite god: 0
   Stryk!: 0

  • Synes du at kurset er for mye preget av formalisme/matematikk i motsetning til praktisk fysikk med vekt på forståelse av fenomenene?

   Altfor formalistisk: 1
   Litt for mye formalisme: 1
   Passe blanding: 28
   Litt for lite formalisme: 2
   Altfor lite formalisme: 0

 3. Gruppeundervisning
  • Hvor ofte går du på gruppeundervisning?

   Alltid: 7
   Ofte: 7
   Halvparten: 10
   Sjelden: 5
   Aldri: 4

  • Hvordan er kvaliteten på gruppene?

   Særdeles god: 6
   Meget god: 11
   God: 8
   Noe god: 3
   Lite god: 0
   Stryk!: 0

  • Hvor godt hjelper gruppeundervisningen deg til å forstå pensum?

   Hjelper mye: 14
   Hjelper noe: 9
   Hjelper litt: 5
   Bortkastet tid: 0

  • Hvordan ville du foretrekke at svarene på oppgavene ble presentert? (flere kan passe, men velg det du synes er viktigst)

   Relativt grundige løsningsforslag: 10
   Fasit med de viktigste tallene og begrepene: 2
   Gruppelærer går gjennom oppgaven: 19
   Gruppelærer tilgjengelig for spørsmål: 6

 4. Læreverk og oppgaver
  • Hvordan synes du læreboka er?

   Svært bra: 1
   God: 4
   Helt grei: 16
   Litt dårlig: 12
   Håpløs!: 1

  • Hva synes du om at det er frivillige kontra obligatoriske oppgaver i undervisningen?

   Positivt: 17
   Spiller ingen rolle: 12
   Negativt: 3