print logo

Rapport fra evaluering av Fys201 våren 2003

 1. Forelesningene

  De fleste av de spurte studentene møter opp på fys201 forelesningene. Mange syntes at stoffet presenteres på en tung måte og ligger dermed litt bak. Tross for dette føler studentene seg rimelig sikre på hva som er pensum relevant. Mange av studentene mener foreleser bør forklare hva han skal forelese før han uttrykker det på tavla, istede for i etterkant som ofte er tilfellet.
 2. Gruppene/regneverkstedet

  Som på forelesningene er også gruppene/regneverkstedet hyppig besøkt av de spurte studentene. De finner regneøvelsene i en viss grad til å definere pensum. Samsvar mellom forelesningene og gruppeoppgavene er sånn middels god. Gruppelærer er meget systematisk av sin gjennomgang som presenteres svært så oversiktlig under oppgavegjennomgang. Også regneverkstedet er med på å øke forståelsen av det teoretiske pensumet.
 3. Læreverk og oppgaveheftet

  De aller fleste er passelig fornøyd med den PC Hemmer sin bok. Boka utfyller forelesningne middels godt, men det skulle vært flere mellomregninger og flere regneeksempler. Dessuten foreleses det svært så usystematisk i forhold til boka, det blir kommentert på at det hoppes svært ofte frem og tilbake. Oppgavene som gis til studentene blir ansett som ganske vansklige, men mengden i forhold til vekttall er akseptabel. Det som enhver spurt student reagerer på er at det ikke er noen tilgjengelig fasit til oppgavene som gis på gruppene eller regneverkstedet.

  Under følger en oversikt over svarene på avkrysningsspørsmålene som ble stilt. Merk at ikke alle svarte på alle spørsmålene

 1. Forelesningene

  1. Hvor ofte møter du på forelesningene?>
   Nesten alltid: 12 Stort sett: 2 En gang iblant: 2 Svært sjeldent: 0
  2. Presenterer foreleser stoffet på en forstålig måte?
   Lett forstålig: 2Nokså forstålig: 6Ganske tungt: 8Uforstålig: 0
  3. Klarer du å holde følge med progresjonen i kurset?
   Ja, ligger foran: 0Forholdsvis bra: 3Ligger litt bak: 9Ligger langt bak: 4
  4. Synes du forelesningene gir deg oversikt over hva som er pensum og hva som forventes av studentene til eksamen?
   I stor grad: 2Til en viss grad: 10I litt for liten grad: 4I liten grad: 0

 2. Gruppene/regneverkstedet

  1. Hvor ofte møter du på gruppene?
   Nesten alltid: 5 Stort sett: 9 En gang iblant: 1 Svært sjeldent: 1
  2. Hvor mye hjelper gruppene deg til å forstå pensum?
   I stor grad: 4Til en viss grad: 10I litt for liten grad: 1I liten grad: 1
  3. Hva synes du om sammenhengen mellom det som gjennomgås på forelesningene og gruppeoppgavene?
   Svært god: 1God: 7Mindre god: 6Dårlig: 1
  4. Hvor ofte møter du på regneverkstedet?
   Nesten alltid: 2Stort sett: 5En gang iblant: 6Svært sjelden: 3
  5. Hvor stort utbytte føler du du har av regneverkstedet?
   Stort: 3Brukbart: 9Lite: 4Blir mer forvirret!: 0

 3. Læreverk og oppgaveheftet

  1. Presenterer læreboka stoffet på en forstålig måte?
   Svært forståelig: 0 Forstålig: 12Lite forståelig: 4Forvirrende: 0
  2. Hvor godt utfyller lærebok og forelesninger hverandre?
   Svært bra: 0Bra: 7Middels: 9Nokså dårlig: 0Dårlig: 0
  3. Hva synes du om vansklighetsgraden til oppgavene?
   For vansklige: 8 Passe: 6For lette: 0
  4. Hva synes du om fordelingen av oppgaver?
   Savner flere forståelsesoppgaver: 2 Passe fordeling: 11Savner flere regnetekniske oppgaver: 0
  5. Savner du fasit til oppgavene i oppgaveheftet?
   Ja: 15 Nei: 1

 4. Generelle kommentarer

  1. Hva synes du om arbeidsmengden på kurset i forhold til vekttallsbelastningen?
   For stor: 3 Passe: 11For liten: 0