2011

Sist endret 21. sep. 2011 17:49 av Jørgen Eriksson Midtbø

Tid: 19.30-20.30

Stad: Møterommet, fysisk institutt

Sist endret 7. okt. 2011 09:56 av <a href="http://www.mn.uio.no/vrtx?vrtx=person-view&amp;uid=yngvilfk">Yngvil Fadnes Kvaale</a>
Sist endret 7. sep. 2011 17:44 av Eva Holthe Enoksen

Tidspunkt: 17.15-17.39

Sist endret 14. sep. 2011 20:34 av <a href="http://www.mn.uio.no/vrtx?vrtx=person-view&amp;uid=yngvilfk">Yngvil Fadnes Kvaale</a>

Tid: 17.20-17.42

Stad: Møterommet, fysisk institutt