Kontakt instituttet

Ekspedisjonskontor

Fysikkbygningen, nedre Blindern
Sem Sælandsvei 24
0371 Oslo

Kart

Åpningstid: Mandag - fredag 09.00 - 15.00

Telefon: 22 85 64 28

Telefaks: 22 85 64 22

E-post: ekspedisjon@fys.uio.no

Økonomi

regnskap@fys.uio.no

Fakturaer (pdf) må merkes med sekssifret bestillerkode/e-nummer og bestillers navn og sendes til:  fakturamottak@admin.uio.no

Fakturaadresse:

Universitetet i Oslo

Regnskapsseksjonen - Sentralt fakturamottak

Postboks 1074 Blindern

0316 OSLO