Instituttadministrasjonen

Instituttadministrasjonen er en av instituttets fellestjenester og er inndelt i følgende hovedområder: 

Studieadministrasjon:

Christine Sundtveten, seniorkonsulent

Katrine Langvad Stensløkken, rådgiver (i 70 % permisjon til 28.2.18) 

Grete Stavik-Døvle, rådgiver

Espen Murtnes, førstekonsulent. Jobber i 100 % i Katrine L. Stensløkkens permisjonsperiode.

Felles kontaktinformasjon: studieinfo@fys.uio.no

 

Økonomi (er fra 1.9.2015 samlokalisert på fakultetsnivå):

Inger Anne Pedersen, rådgiver (midlertidig Trine G. Stellander).  

Helge Midtun, rådgiver

Liv Hillestad, seniorkonsulent (også Gudrun Moen og Ann-Christin Jäger som back up-personer på regnskap/bilagsbehandling)

Marianne Afdal, seniorkonsulent

Felles kontaktinfo: regnskap@fys.uio.no

 

HMS og materialforvaltning:

Dag Magnus Loose, avdelingsingeniør

 

Ekspedisjonstjenester:

Line T. Resvold, konsulent

 

Formidling og mediekontakt:

Hilde Lynnebakken, rådgiver

 

Forskningskonsulent:

Magdalena Edvardsen, førstekonsulent

 

Administrasjonen ledes av administrativ leder Lars Bernhardsen.

Vi holder til i Fysikkbygningen, 1. etg. vestfløy.

Ekspedisjonskontoret (rom FV144) er åpent fra kl 09.00 til kl 15.00.

 

 

 

Publisert 13. jan. 2011 10:31 - Sist endret 27. okt. 2017 13:04