Instituttadministrasjonen

Instituttadministrasjonen er en av instituttets fellestjenester og er inndelt i følgende hovedområder: 

Studieadministrasjon:

Christine Sundtveten, førstekonsulent

Katrine Langvad, seniorkonsulent

Grete Stavik-Døvle, seniorkonsulent

 

Økonomi (er fra 1.9.2015 samlokalisert på fakultetsnivå):

Inger Anne Pedersen, seniorkonsulent

Helge Midtun, førstekonsulent

Liv Hillestad, førstekonsulent

Marianne Afdal, førstekonsulent

 

HMS og materialforvaltning:

Dag Magnus Loose, avdelingsingeniør

 

Ekspedisjonstjenester:

Heidi Raae Vinge, konsulent

 

Formidling og mediekontakt:

Hilde Lynnebakken, rådgiver

 

Administrasjonen ledes av administrativ leder Lars Bernhardsen.

Vi holder til i Fysikkbygningen, 1. etg. vestfløy.

Ekspedisjonskontoret (rom FV144) er åpent fra kl 09.00 til kl 15.00.

 

 

 

Publisert 13. jan. 2011 10:31 - Sist endret 15. feb. 2016 13:07