Anette Eleonora Gunnæs

Førsteamanuensis - Strukturfysikk
Bilde av Anette Eleonora Gunnæs
English version of this page
Telefon +47-22852812
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken FERMiO Gaustadalleen 21 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Avansert analytisk transmisjonselektronmikroskopi (TEM), materialvitenskap, elektronkrystallografi, nanostrukturerte og energirelaterte uorganiske materialer (egenskap - struktur sammenhenger i eksempelvis ion og protonledende komplekse oksider, fotovoltaiske materialer, termoelektriske materialer, dentale materialer, C-materialer, katalytiske materialer).

Undervisning

Emneansvarlig:

MENA3100 - Materialkarakterisering våren 2008, 2010  våren 2008, 20,201, 2013,  2012   

FYS4340 - Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi høsten 2010  høsten 2010      ,  , ,,,,,,   222, 2012 2012   

FYS9340 - Diffraction methods and electronmicroscopy høsten 2010, 2012   

FYS5310 - Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II våren 2011  våren 2011

FYS9320 - Electron Microscopy, Electron Diffraction and Spectroscopy II våren 2011    

våren 2011

Bakgrunn

1. Amanuensis ved Fysisk inst., UiO siden januar 2004,

Post.Doc ved Fysisk inst., UiO i perioden oktober 2000 – desember 2003,  

Research Fellow ved Universitetet i Surrey, UK i perioden juni 1998 - september 2000,

Dr. Scient grad i Fysikk fra UiO 11. mars 1998.

 

Tittel på Dr. Scient. avhandling: Structure studies of some intermetallic alloys,  Investigation of the Al-Ni-Ti, dental Ga alloys and the Ag-Ga system. Veiledet av Prof. Arne Olsen og Prof. Johan Taftø.

Research fellow advisor: Prof. Mike Goringe, University of Surrey, UK.

Post.doc. advisor: Prof. Arne Olsen, Norway. 

Verv

Gruppeleder for Strukturfysikk

Programrådsleder for studieprogrammet "Materialer, Energi og Nanoteknologi" (-2012)

President for SCANDEM- Nordic Microscopy Society

Leder for Likestillingsutvalget ved Fysisk institutt

Medlem av programstyret for synkrotron- og nøytronforskning ved NFR (Norges Forskningsråd)

Styremedlem av FERMiO (Funksjonelle EnergiRelaterte Materielar i Oslo)

Styremedlem ved NIOM AS- Nordic Institute of Dental Materials 

Kommiteemedlem for Hans Henrik Maschmanns legat

Gruppepresentasjon

MENA master april 2013

Hjemmeside

eleonora

Emneord: TEM, Nanopartikler, Nano- og mikroteknologi, Materialvitenskap og -teknologi, Fornybar Energi, Energy challenges, Nanomaterials

Publikasjoner

  • Bergum, Kristin; Riise, Heine Nygard; Gorantla, Sandeep Madhukar; Lindberg, Per; Jensen, Ingvild Julie Thue; Gunnæs, Anette Eleonora; Galeckas, Augustinas; Diplas, Spyridon; Svensson, Bengt Gunnar & Monakhov, Edouard (2018). Improving carrier transport in Cu2O thin films by rapid thermal annealing. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  30(7) . doi: 10.1088/1361-648X/aaa5f4
  • Guzik, Matylda N.; Echevarria-Bonet, Cristina; Riktor, Marit Dalseth; Carvalho, Patricia A.; Gunnæs, Anette Eleonora; Sørby, Magnus Helgerud & Hauback, Bjørn (2018). Half-Heusler phase formation and Ni atom distribution in M-Ni-Sn (M = Hf, Ti, Zr) systems. Acta Materialia.  ISSN 1359-6454.  148, s 216- 224 . doi: 10.1016/j.actamat.2018.01.019
  • Jensen, Ingvild Julie Thue; Gorantla, Sandeep Madhukar; Løvvik, Ole Martin; Gan, Jiantuo; Nguyen, Phuong Dan; Monakhov, Edouard; Svensson, Bengt Gunnar; Gunnæs, Anette Eleonora & Diplas, Spyridon (2017). Interface phenomena in magnetron sputtered Cu2O/ZnO heterostructures. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  29(43) . doi: 10.1088/1361-648X/aa8799
  • Lindberg, Per Filip; Gorantla, Sandeep Madhukar; Gunnæs, Anette Eleonora; Svensson, Bengt Gunnar & Monakhov, Edouard (2017). Electronic properties and morphology of copper oxide/n-type silicon heterostructures. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  29(31) . doi: 10.1088/1361-648X/aa77bc

Se alle arbeider i Cristin

  • Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Schrade, Matthias; Tofan, Raluca; Guzik, Matylda Natalia; Gunnæs, Anette Eleonora; Finstad, Terje; Katre, Anikta; Madsen, Georg; Persson, Clas & Løvvik, Ole Martin (2017). Using theory to understand thermoelectric materials.
  • Gunnæs, Anette Eleonora (2017). Evaluation of a thermoelectric p-n junction at the macro and nano scale by X-ray and electron probe techniques.
  • Gunnæs, Anette Eleonora; Diplas, Spyros & Ulyashin, Alexander G. (2017). A TEM and XPS study of epitaxially grown amorphous hydrogenated silicon in solar cell structures.
  • Guzik, Matylda N.; Schrade, Matthias; Tofan, Raluca; Berland, Kristian; Gunnæs, Anette Eleonora; Persson, Clas; Sørby, Magnus Helgerud & Hauback, Bjørn (2017). Structural Investigation of Ti1-xHfxNiySn Half-Heusler Compounds.
  • Kepaptsoglou, Despoina Maria; Diplas, Spyridon; Gunnæs, Anette Eleonora & Ulyashin, Alexander (2017). On the evolution of properties of ITO layers deposited on crystalline and amorphous Si upon heat treatments.
  • Kepaptsoglou, Despoina Maria; Diplas, Spyridon; Ramasse, Quentin; Gunnæs, Anette Eleonora & Ulyashin, Alexander (2017). A high resolution electron microscopy and spectroscopy study of interfaces in Si-based solar cell heterojunctions.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:17 - Sist endret 16. apr. 2013 23:08