Anette Eleonora Gunnæs

Førsteamanuensis - Strukturfysikk
Bilde av Anette Eleonora Gunnæs
English version of this page
Telefon +47-22852812
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken FERMiO Gaustadalleen 21 0349 Oslo
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytninger Fysisk institutt

Faglige interesser

Avansert analytisk transmisjonselektronmikroskopi (TEM), materialvitenskap, elektronkrystallografi, nanostrukturerte og energirelaterte uorganiske materialer (egenskap - struktur sammenhenger i eksempelvis ion og protonledende komplekse oksider, fotovoltaiske materialer, termoelektriske materialer, dentale materialer, C-materialer, katalytiske materialer).

Undervisning

Emneansvarlig:

MENA3100 - Materialkarakterisering våren 2008, 2010  våren 2008, 20,201, 2013,  2012   

FYS4340 - Diffraksjonsmetoder og elektronmikroskopi høsten 2010  høsten 2010      ,  , ,,,,,,   222, 2012 2012   

FYS9340 - Diffraction methods and electronmicroscopy høsten 2010, 2012   

FYS5310 - Elektronmikroskopi, -diffraksjon og spektroskopi II våren 2011  våren 2011

FYS9320 - Electron Microscopy, Electron Diffraction and Spectroscopy II våren 2011    

våren 2011

Bakgrunn

1. Amanuensis ved Fysisk inst., UiO siden januar 2004,

Post.Doc ved Fysisk inst., UiO i perioden oktober 2000 – desember 2003,  

Research Fellow ved Universitetet i Surrey, UK i perioden juni 1998 - september 2000,

Dr. Scient grad i Fysikk fra UiO 11. mars 1998.

 

Tittel på Dr. Scient. avhandling: Structure studies of some intermetallic alloys,  Investigation of the Al-Ni-Ti, dental Ga alloys and the Ag-Ga system. Veiledet av Prof. Arne Olsen og Prof. Johan Taftø.

Research fellow advisor: Prof. Mike Goringe, University of Surrey, UK.

Post.doc. advisor: Prof. Arne Olsen, Norway. 

Verv

Gruppeleder for Strukturfysikk

Programrådsleder for studieprogrammet "Materialer, Energi og Nanoteknologi" (-2012)

President for SCANDEM- Nordic Microscopy Society

Leder for Likestillingsutvalget ved Fysisk institutt

Medlem av programstyret for synkrotron- og nøytronforskning ved NFR (Norges Forskningsråd)

Styremedlem av FERMiO (Funksjonelle EnergiRelaterte Materielar i Oslo)

Styremedlem ved NIOM AS- Nordic Institute of Dental Materials 

Kommiteemedlem for Hans Henrik Maschmanns legat

Gruppepresentasjon

MENA master april 2013

Hjemmeside

eleonora

Emneord: TEM, Nanopartikler, Nano- og mikroteknologi, Materialvitenskap og -teknologi, Fornybar Energi, Energy challenges, Nanomaterials

Publikasjoner

 • Guzik, Matylda N.; Echevarria-Bonet, Cristina; Riktor, Marit Dalseth; Carvalho, Patricia A.; Gunnæs, Anette Eleonora; Sørby, Magnus Helgerud & Hauback, Bjørn (2018). Half-Heusler Phase Formation and Ni Atom Distribution in M-Ni-Sn (M = Hf, Ti, Zr) systems. Acta Materialia.  ISSN 1359-6454.  148, s 216- 224 . doi: 10.1016/j.actamat.2018.01.019
 • Jensen, Ingvild Julie Thue; Gorantla, Sandeep Madhukar; Løvvik, Ole Martin; Gan, Jiantuo; Nguyen, Phuong Dan; Monakhov, Edouard; Svensson, Bengt Gunnar; Gunnæs, Anette Eleonora & Diplas, Spyridon (2017). Interface phenomena in magnetron sputtered Cu2O/ZnO heterostructures. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  29(43) . doi: 10.1088/1361-648X/aa8799
 • Lindberg, Per Filip; Gorantla, Sandeep Madhukar; Gunnæs, Anette Eleonora; Svensson, Bengt Gunnar & Monakhov, Edouard (2017). Electronic properties and morphology of copper oxide/n-type silicon heterostructures. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  29(31) . doi: 10.1088/1361-648X/aa77bc
 • Schrade, Matthias; Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Guzik, Matylda Natalia; Echevarria-Bonet, Cristina; Sørby, Magnus Helgerud; Jenus, Petra; Hauback, Bjørn; Tofan, Raluca; Gunnæs, Anette Eleonora; Persson, Clas; Løvvik, Ole Martin & Finstad, Terje (2017). The role of grain boundary scattering in reducing the thermal conductivity of polycrystalline XNiSn (X=Hf, Zr, Ti) half-Heusler alloys. Scientific Reports.  ISSN 2045-2322.  7 . doi: 10.1038/s41598-017-14013-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gan, Jiantuo; Gorantla, Sandeep Madhukar; Riise, Heine Nygard; Fjellvåg, Øystein Slagtern; Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Svensson, Bengt Gunnar; Monakhov, Edouard & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). Structural properties of Cu2O epitaxial films grown on c-axis single crystal ZnO by magnetron sputtering. Applied Physics Letters.  ISSN 0003-6951.  108:152110(15), s 1- 5 . doi: 10.1063/1.4945985 Vis sammendrag
 • Gunnæs, Anette Eleonora; Gorantla, Sandeep Madhukar; Løvvik, Ole Martin; Gan, Jiantuo; Carvalho, Patricia; Svensson, Bengt Gunnar; Monakhov, Edouard; Bergum, Kristin; Jensen, Ingvild Julie Thue & Diplas, Spyridon (2016). Epitaxial strain-induced growth of CuO at Cu2O/ZnO interfaces. Journal of Physical Chemistry C.  ISSN 1932-7447.  120(41), s 23552- 23558 . doi: 10.1021/acs.jpcc.6b07197 Vis sammendrag
 • Song, Xin; Valset, Kjetil; Graff, Joachim Seland; Thøgersen, Annett; Gunnæs, Anette Eleonora; Luxsacumar, Sivakanesar; Løvvik, Ole Martin; Snyder, Jeffrey G. & Finstad, Terje (2015). Nanostructuring of undoped ZnSb by Cryo-Milling. Journal of Electronic Materials.  ISSN 0361-5235.  44(8), s 2578- 2584 . doi: 10.1007/s11664-015-3708-6 Vis sammendrag
 • Hage, Fredrik Sydow; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Seabourne, Ché Royce; Ramasse, Quintim M.; Scott, Andrew J.; Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora & Helgesen, Geir (2014). Dielectric response of pentagonal defects in multilayer graphene nano-cones. Nanoscale.  ISSN 2040-3364.  6(3), s 1833- 1839 . doi: 10.1039/c3nr05419e
 • Nguyen, Phuong Dan; Gunnæs, Anette Eleonora; Sunding, Martin Fleissner & Olsen, Arne (2014). Heterogeneous nucleation and growth of CrSi2 in sputtered thin films of silicon/silicon nitride. Thin Solid Films.  ISSN 0040-6090.  556, s 200- 205 . doi: 10.1016/j.tsf.2014.01.080
 • Bleken, Bjørn Tore Lønstad; Wragg, David; Arstad, Bjørnar; Gunnæs, Anette Eleonora; Mouzon, Johanne; Helveg, Stig; Lundegaard, Lars Fahl; Beato, Pablo; Bordiga, Silvia; Olsbye, Unni; Svelle, Stian & Lillerud, Karl Petter (2013). Unit cell thick nanosheets of zeolite H-ZSM-5: Structure and activity. Topics in catalysis.  ISSN 1022-5528.  56(9-10), s 558- 566 . doi: 10.1007/s11244-013-0010-9 Vis sammendrag
 • Hage, Fredrik Sydow; Ramasse, Quentin; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Helgesen, Geir & Brydson, Rik (2013). Topologically induced confinement of collective modes in multilayer graphene nanocones measured by momentum-resolved STEM-VEELS. Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics.  ISSN 1098-0121.  88(15) . doi: 10.1103/PhysRevB.88.155408
 • Hadidi, Kianoosh; Hancke, Ragnhild; Norby, Truls; Løvvik, Ole Martin & Gunnæs, Anette Eleonora (2012). Atomistic study of LaNbO4; surface properties and hydrogen adsorption. International journal of hydrogen energy.  ISSN 0360-3199.  37(8), s 6674- 6685 . doi: 10.1016/j.ijhydene.2012.01.065 Vis sammendrag
 • Hadidi, Kianoosh; Norby, Truls; Løvvik, Ole Martin & Gunnæs, Anette Eleonora (2012). Hydrogen energetics and charge transfer in the Ni/LaNbO4 interface from DFT calculations. International journal of hydrogen energy.  ISSN 0360-3199.  37(9), s 8033- 8042 . doi: 10.1016/j.ijhydene.2011.11.032 Vis sammendrag
 • Kepaptsoglou, Despoina Maria; Hadidi, Kianoosh; Løvvik, Ole Martin; Magraso, Anna; Norby, Truls; Gunnæs, Anette Eleonora; Olsen, Arne & Ramasse, Quentin (2012). Interfacial Charge Transfer and Chemical Bonding in a Ni-LaNbO4 Cermet for Proton-Conducting Solid-Oxide Fuel Cell Anodes. Chemistry of Materials.  ISSN 0897-4756.  24(21), s 4152- 4159 . doi: 10.1021/cm302317f Vis sammendrag
 • Magraso Sola, Anna; Frontera, Carlos; Gunnæs, Anette Eleonora; Tarancon, Albert; Marrero-López, David; Norby, Truls & Haugsrud, Reidar (2011). Structure, chemical stability and mixed proton-electron conductivity in BaZr0.9-xPrxGd0.1O3-delta. Journal of Power Sources.  ISSN 0378-7753.  196(22), s 9141- 9147 . doi: 10.1016/j.jpowsour.2011.06.076
 • Sunding, Martin Fleissner; Hadidi, Kianoosh; Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Norby, Truls & Gunnæs, Anette Eleonora (2011). XPS characterisation of in situ treated lanthanum oxide and hydroxide using tailored charge referencing and peak fitting procedures. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena.  ISSN 0368-2048.  184(7), s 399- 409 . doi: 10.1016/j.elspec.2011.04.002
 • Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Nordmark, Heidi; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Graff, Joachim Seland; Ladam, Cecile; Tyholdt, Frode; Walmsley, John; Gunnæs, Anette Eleonora; Fagerberg, Ragnar & Ulyashin, Alexander (2010). Characterization of thin and ultrathin transparent conducting oxide (TCO) films and TCO-Si interfaces with XPS, TEM and ab initio modeling. Surface and Interface Analysis.  ISSN 0142-2421.  42(6-7), s 874- 877 . doi: 10.1002/sia.3355
 • Sunding, Martin Fleissner; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Diplas, Spyridon; Norby, Truls & Gunnæs, Anette Eleonora (2010). XPS characterisation of the interface between anode and electrolyte in a proton conducting solid oxide fuel cell. Surface and Interface Analysis.  ISSN 0142-2421.  42(6-7), s 568- 571 . doi: 10.1002/sia.3383
 • Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Karlsen, Ole Bjørn; Breivik, Tallak Harald; Toberer, E. S.; Snyder, G. J. & Taftø, Johan (2009). Nanoscale inclusions in the phonon glass thermoelectric material Zn4Sb3. Philosophical Magazine Letters.  ISSN 0950-0839.  89(6), s 362- 369 . doi: 10.1080/09500830902950464
 • Diplas, Spyridon; Knutsen, T; Jørgensen, Sissel; Gunnæs, Anette Eleonora; Våland, T.; Norby, Truls; Olsen, Arne & Taftø, Johan (2008). An experimental study of the electronic structure of anodically grown films on an amorphous Ni78Si8B14 alloy. Surface and Interface Analysis.  ISSN 0142-2421.  40(3-4), s 826- 829 . doi: 10.1002/sia.2748
 • Fjeld, Harald; Haugsrud, Reidar; Gunnæs, Anette Eleonora & Norby, Truls (2008). Proton and oxide ion conductivity in the grain interior and grain boundaries of Ca-doped Er<sub>2</sub>Ti<sub>2</sub>O<sub>7</sub> with Si impurities. Solid State Ionics.  ISSN 0167-2738.  179(33-34), s 1849- 1853
 • Polychronopoulou, K; Neidhardt, J; Rebholz, C; Baker, MA; O'Sullivan, M; Reiter, AE; Gunnæs, Anette Eleonora; Giannakopoulos, K & Mitterer, C (2008). Synthesis and characterization of Cr-B-N coatings deposited by reactive arc evaporation. Journal of Materials Research.  ISSN 0884-2914.  23(11), s 3048- 3055 . doi: 10.1557/JMR.2008.0370
 • Tonheim, C.R.; Selvig, E.; Nicolas, S.; Gunnæs, Anette Eleonora; Breivik, M & Haakenaasen, R (2008). Excitation density dependence of the photoluminescence from CdxHg1-xTe multiple quantum wells. Journal of Physics, Conference Series.  ISSN 1742-6588.  100, s 042024 . doi: 10.1088/1742-6596/100/4/042024
 • Breivik, Tallak Harald; Diplas, Spyridon; Ulyashin, A. G.; Gunnæs, Anette Eleonora; Olaisen, Birger Retterstøl; Holt, Arve; Olsen, Arne & Wright, Daniel Nilsen (2007). Nano-structural properties of ZnO films for Si based heterojunction solar cells. Thin Solid Films.  ISSN 0040-6090.  515, s 8479- 8483 . doi: 10.1016/j.tsf.2007.03.095
 • Diplas, Spyridon; Ulyashin, Alexander; Maknys, Kestutis; Gunnæs, Anette Eleonora; Jørgensen, Sissel; Watts, J.F.; Olsen, Arne; Finstad, Terje & Wright, Daniel Nilsen (2007). On the processing-structure-property relationship of ITO layers deposited on crystalline and amorphous Si. Thin Solid Films.  ISSN 0040-6090.  515, s 8539- 8543 . doi: doi:10.1016/j.tsf.2007.03.091 Vis sammendrag
 • Tyholdt, Frode; Fjellvåg, Helmer; Gunnæs, Anette Eleonora & Olsen, Arne (2007). Synthesis of epitaxial BiFeO3 films by chemical solution deposition on Pt(100). Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  102 . doi: 10.1063/1.2784999 Vis sammendrag
 • Christensen, Jens S.; Kuznetsov, Andrej; Gunnæs, Anette Eleonora; Svensson, Bengt Gunnar & Radamson, H.H. (2006). Phosphorus diffusion in the presence of threading dislocations in strain relaxed SiGe films. Materials Science in Semiconductor Processing.  ISSN 1369-8001.  9, s 650- 654
 • Heng, Chenglin; Li, Yanjun; Mayandi, Jeyanthinath; Finstad, Terje; Jørgensen, Sissel; Gunnæs, Anette Eleonora; Olsen, Arne & Storås, P. (2006). A study on the precipitation of Ge-rich nanoparticles in a luminescent (Er, Ge) co-doped SiO2 film sputtered with Ar+O2 plasma. International Journal of Nanoscience.  ISSN 0219-581X.  5(4-5), s 493- 498 . doi: doi:10.1142/S0219581X06004681 Vis sammendrag
 • Sørby, Magnus; Gunnæs, Anette Eleonora; Løvvik, Ole Martin; Brinks, H. W.; Fjellvåg, Helmer & Hauback, Bjørn (2006). The crystal structure of Zr2NiD4.5. Acta Crystallographica Section B: Structural Science.  ISSN 0108-7681.  62, s 972- 978
 • Gunnæs, Anette Eleonora; Skogstad, Asbjørn; Olsen, Arne & Erik, Bye (2005). Morphology and structure of airborn beta-SiC fibres produced during the industrial production of non-fibrous silicon carbide. Journal of Materials Science.  ISSN 0022-2461.  40, s 6011- 6017
 • Tyholdt, Frode; Gunnæs, Anette Eleonora; Jørgensen, Sissel & Fjellvåg, Helmer (2005). Synthesis of Oriented BiFeO3 thin films by chemical solution deposition: Phase, texture, and microstructural development. Journal of Materials Research.  ISSN 0884-2914.  20(8), s 2127- 2139
 • Heng, Chenglin; Finstad, Terje; Li, Yanjun; Gunnæs, Anette Eleonora; Olsen, Arne & Storås, Preben (2005). Ge nanoparticle formation and photoluminescence in Er doped SiO2 films: influence of sputter gas and annealing. Microelectronics Journal.  ISSN 0959-8324.  36, s 531- 535 Vis sammendrag
 • Kartopu, G; Karavanskii, V.A.; Serincan, U.; Turan, Rasit; Hummel, R.E.; Ekinci, Y; Gunnæs, Anette Eleonora & Finstad, Terje (2005). Can chemically etched germanium or germanium nanocrystals emit visible photoluminescence?. Physica status solidi. A, Applied research.  ISSN 0031-8965.  202, s 1472- 1476 Vis sammendrag
 • Heng, Chenglin; Finstad, Terje; Storås, Preben; Li, Yanjun; Gunnæs, Anette Eleonora & Nilsen, Ola (2004). The 1.54 µm photoluminescence from an (Er,Ge) co-doped SiO2 film deposited on Si by rf magnettron sputtering. Applied Physics Letters.  ISSN 0003-6951.  85(19), s 4475- 4477 Vis sammendrag
 • Marstein, Erik; Gunnæs, Anette Eleonora; Olsen, Arne; Finstad, Terje; Turan, Rasit & Serincan, U. (2004). Introduction of Si/SiO2 interface states by annealing Ge-implanted films. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  96, s 4308- 4312
 • Serincan, U.; Kartopu, G; Gunnæs, Anette Eleonora; Finstad, Terje; Turan, Rasit; Ekinci, Y & Bayliss, S. C. (2004). Characterization of Ge nanocrystals embedded in SiO2 by Raman spectroscopy. Semiconductor Science and Technology.  ISSN 0268-1242.  19, s 247- 251 Vis sammendrag
 • Marstein, Erik Stensrud; Gunnæs, Anette Eleonora; Serincan, U.; Jørgensen, Sissel; Olsen, Arne; Turan, Rasit & Finstad, Terje (2003). Mechanisms of void formation in Ge implanted SiO2 films. Nuclear Instruments and Methods in Physics Reseach B.  ISSN 0168-583X.  207(4), s 424- 433
 • Haugsrud, Reidar; Gunnæs, Anette Eleonora & Nilsen, Ola (2003). High-Temperature Oxidation of Ni Coated with La2O3 by Atomic-Layer Chemical-Vapor Deposition (ALCVD). Oxidation of Metals.  ISSN 0030-770X.  59(3/4), s 215- 232
 • Marstein, Erik Stensrud; Gunnæs, Anette Eleonora; Serincan, U.; Turan, A.; Olsen, Arne & Finstad, Terje (2002). Nanocrystal and nanocluster formation and oxidation in annealed Ge-implanted SiO2 films. Surface & Coatings Technology.  ISSN 0257-8972.  158-159, s 544- 547 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Jørgensen, Sissel & Gunnæs, Anette Eleonora (ed.) (2003). Proceedings Scandem 2003. SCANDEM.  160 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Berland, Kristian; Eliassen, Simen Nut Hansen; Schrade, Matthias; Tofan, Raluca; Guzik, Matylda Natalia; Gunnæs, Anette Eleonora; Finstad, Terje; Katre, Anikta; Madsen, Georg; Persson, Clas & Løvvik, Ole Martin (2017). Using theory to understand thermoelectric materials.
 • Gunnæs, Anette Eleonora (2017). Evaluation of a thermoelectric p-n junction at the macro and nano scale by X-ray and electron probe techniques.
 • Gunnæs, Anette Eleonora; Diplas, Spyros & Ulyashin, Alexander G. (2017). A TEM and XPS study of epitaxially grown amorphous hydrogenated silicon in solar cell structures.
 • Guzik, Matylda N.; Schrade, Matthias; Tofan, Raluca; Berland, Kristian; Gunnæs, Anette Eleonora; Persson, Clas; Sørby, Magnus Helgerud & Hauback, Bjørn (2017). Structural Investigation of Ti1-xHfxNiySn Half-Heusler Compounds.
 • Kepaptsoglou, Despoina Maria; Diplas, Spyridon; Gunnæs, Anette Eleonora & Ulyashin, Alexander (2017). On the evolution of properties of ITO layers deposited on crystalline and amorphous Si upon heat treatments.
 • Kepaptsoglou, Despoina Maria; Diplas, Spyridon; Ramasse, Quentin; Gunnæs, Anette Eleonora & Ulyashin, Alexander (2017). A high resolution electron microscopy and spectroscopy study of interfaces in Si-based solar cell heterojunctions.
 • Løberg, Monika & Gunnæs, Anette Eleonora (2017). Influence of Mn Stoichiometry on the Structure and Thermoelectric Properties of CaMn(1+y)O(3-d). Vis sammendrag
 • Granerød, Cecilie Skjold; Nguyen, Phuong Dan; Gunnæs, Anette Eleonora & Prytz, Øystein (2016). The Structure Physics group.
 • Gunnæs, Anette Eleonora (2016). Nanoscience with TEM at the Center for Material Science and Nanotechnology/NORTEM, Oslo, Norway.
 • Lervik, Adrian; Bjørheim, Tor Svendsen; Nguyen, Phuong Dan; Diplas, Spyridon; Haugsrud, Reidar & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). Chemical and Structural Investigations of Grain Boundaries in Y-Doped BaZrO3.
 • Lervik, Adrian; Haugsrud, Reidar; Diplas, Spyridon & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). Structural- and Compositional Investigations of Grain Boundaries in Y-Doped BaZrO3.
 • Schrade, Matthias; Echevarria-Bonet, Cristina; Eliassen, Simen Nut Hansen; Berland, Kristian; Persson, Clas; Tofan, Raluca; Løvvik, Ole Martin; Gunnæs, Anette Eleonora & Finstad, Terje (2016). Thermal Properties of XNiSn(X = Hf, Zr, Ti) half Heusler Alloys.
 • Schrade, Matthias; Echevarria-Bonet, Cristina; Guzik, Matylda Natalia; Tofan, Raluca; Gunnæs, Anette Eleonora; Eliassen, Simen Nut Hansen; Berland, Kristian; Persson, Clas; Løvvik, Ole Martin & Finstad, Terje (2016). Thermal properties of XNiSN (X = Ti, Zr, Hf) half Heusler alloys.
 • Tofan, Raluca; Echevarria-Bonet, Cristina; Berland, Kristian; Schrade, Matthias; Sørby, Magnus Helgerud; Hauback, Bjørn Christian; Persson, Clas; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). Microstructural characterization of spark plasma sintered (X,X’)NiSn half‐Heusler alloys.
 • Tofan, Raluca; Echevarria-Bonet, Cristina; Berland, Kristian; Schrade, Matthias; Sørby, Magnus Helgerud; Hauback, Bjørn Christian; Persson, Clas; Prytz, Øystein; Hansen, Vidar & Gunnæs, Anette Eleonora (2016). The effect of spark plasma sintering on structure and phase stability in half-Heusler thermoelectric alloys.
 • Echevarria-Bonet, Cristina; Tofan, Raluca; Schrade, Matthias; Gunnæs, Anette Eleonora; Persson, Clas; Sørby, Magnus Helgerud & Hauback, Bjørn (2015). Enhancement of the thermoelectric properties in nanostructured half-Heusler alloys.
 • Fjellvåg, Øystein Slagtern; Sjåstad, Anja Olafsen; Haugsrud, Reidar & Gunnæs, Anette Eleonora (2015). Investigation of Novel Hydride Oxides for Holistic Understanding of Functional Materials.
 • Gunnæs, Anette Eleonora (2015). Atomkikking med Norges supermikroskop.
 • Song, Xin; Valset, Kjetil; Graff, Joachim Seland; Thøgersen, Annett; Gunnæs, Anette Eleonora; Carbalho, Partricia; Luxsacumar, Sivakanesar; Løvvik, Ole Martin; Snyder, G. Jeffrey & Finstad, Terje (2015). Nano Improves Thermoelectric Performance. Vis sammendrag
 • Ulvestad, Asbjørn; Mæhlen, Jan Petter; Andersen, Hanne Flåten; Gunnæs, Anette Eleonora; Prytz, Øystein & Kirkengen, Martin (2015). Characterization of PECVD-Grown a-SiC:H for use as Coating for Silicon Thin Film Anodes in Li-Ion Batteries.
 • Løvvik, Ole Martin; Song, Xin; Valset, Kjetil; Flage-Larsen, Espen; Fjeld, Harald; Graff, Joachim Seland; Schrade, Matthias; Karlsen, Ole Bjørn; Larsson, Andreas; Casolo, Simone; Prytz, Øystein; Norby, Truls; Finstad, Terje; Gunnæs, Anette Eleonora & Taftø, Johan (2014). Thermoelectric materials from first principles to final applications: Basic and applied thermoelectrics in Oslo.
 • Song, Xin; Persson, Clas; Norby, Truls; Flage-Larsen, Espen; Karlsen, Ole Bjørn; Hansen, Vidar; Gunnæs, Anette Eleonora; Prytz, Øystein; Løvvik, Ole Martin; Finstad, Terje; Valset, Kjetil; Cui, Xuemei; Taftø, Johan; Fjeld, Harald; Hauback, Bjørn & Schrade, Matthias (2014). Conversion of Heat and Energy: Thermoelectrics.
 • Song, Xin; Valset, Kjetil; Graff, Joachim Seland; Thøgersen, Annett; Gunnæs, Anette Eleonora; Luxsacumar, Sivakanesar; Løvvik, Ole Martin & Finstad, Terje (2014). Nanostructuring by Cryomilling of Undoped ZnSb.
 • Roaldset, Elen; Bering, Dag; Aerts, Maarten & Gunnæs, Anette E. (2013). Kaolinite Group minerals from weathered anorthosite, SW Norway. Berichte derDeutschen Ton- und Tonmineralgruppe e.V..  ISSN 1432-7007.  15, s 27- 27
 • Hadidi, Kianoosh; Løvvik, Ole Martin; Norby, Truls Eivind & Gunnæs, Anette Eleonora (2012). Atomistic study of interfaces in the anode electrode of proton conducting fuel cells.
 • Holmestad, Randi; Walmsley, John Charles; Prytz, Øystein; Soleim, Bjørn Gunnar; Van Helvoort, Antonius; Olsen, Arne; Gunnæs, Anette Eleonora; Bjørge, Ruben; Sæterli, Ragnhild; Taftø, Johan; Solberg, Jan Ketil; Vullum, Per Erik; Marioara, Calin Daniel; Yu, Yingda; Thørgersen, A.; Rodenwald, M.; Bergius, M. & Lázár, A. (2012). NORTEM – ambitions and plans.
 • Qureishy, Thomas; Hansen, Vidar; Karlsen, Ole Bjørn; Gunnæs, Anette Eleonora & Taftø, Johan (2012). Superstructures in Mg2Si1-xSnx.
 • Hadidi, Kianoosh; Løvvik, Ole Martin; Norby, Truls & Gunnæs, Anette Eleonora (2010). Atomistic studies of LaNbO4 surfaces and Ni-LaNbO4 interface.
 • Hage, Fredrik Sydow; Helgesen, Geir; Gunnæs, Anette Eleonora & Prytz, Øystein (2010). Graphitization of carbon nanocones and nanodiscs.
 • Norby, Truls; Fjeld, Harald; Gunnæs, Anette Eleonora; Hadidi, Kianoosh; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Løvvik, Ole Martin; Sunding, Martin Fleissner & Toyoura, Kazuaki (2010). Experimental and Computational Studies of Bulk and Interfaces of a Ceramic Proton Conductor at Atomic and Nano Scale.
 • stokkan, Therese S.; Gunnæs, Anette Eleonora; Kepaptsoglou, Despoina Maria & Magraso Sola, Anna (2010). Phase segregation in NiO/LaNbO4 composites.
 • Sunding, Martin Fleissner; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Diplas, Spyridon; Gunnæs, Anette Eleonora & Norby, Truls (2010). Metal-Oxide interfaces in proton conducting fuel cells studied by angle-resolved XPS.
 • Fontaine, Marie-Laure; Larring, Yngve; Mei, Sen; Bredesen, Rune; Syvertsen, Guttorm E; Lein, H. L.; Grande, Tor; Sunding, Martin Fleissner; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Diplas, Spyridon; Gunnæs, Anette Eleonora; Løvvik, Ole Martin; Olsen, Arne; Magraso Sola, Anna; Skilbred, Anders Werner Bredvei; Haugsrud, Reidar & Norby, Truls (2009). Proton Conducting SOFCs – From Fundamental Understanding to Fuel Cell Stacks.
 • Helgesen, Geir; Knudsen, K.D.; Skjeltorp, Arne Torbjørn; Knaapila, M.; Pinheiro, J.P.; Bourgeaux, M.; Heiberg-Andersen, H.; Gunnæs, Anette Eleonora & Prytz, Øystein (2009). The structure and properties of carbon cones.
 • Diplas, Spyridon; Løvvik, Ole Martin; Nordmark, Heidi; Kepaptsoglou, Despoina Maria; Graff, Joachim Moe & Gunnæs, Anette Eleonora (2009). Characterisation of transparent conducting oxide (TCO) films and TCO-Si interfaces with XPS, TEM and ab-initio modelling.
 • Gunnæs, Anette Eleonora; Prytz, Øystein; Olsen, Arne; Helgesen, Geir & Knudsen, K. D. (2009). Structural study of C-cones and discs by use of analytical TEM.
 • Hage, Frefrik Sydow; Gunnæs, Anette Eleonora; Olsen, Arne & Magraso Sola, Anna (2009). A structural study of lanthanum tungstate by CBED.
 • Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Breivik, Tallak Harald; Toberer, E. S.; Snyder, G. J. & Taftø, Johan (2009). Nanostructured thermoelectric materials, reduction of thermal conductivity in Zn4Sb3.
 • Klinge, Randi Furseth; Dean, MC; Risnes, Steinar; Erambert, Muriel & Gunnæs, Anette Eleonora (2008). Further observations on the microscopic structure and mineral distribution in tooth and periodontal tissues in an australopithecine fossil hominid from Koobi Fora, Kenya.
 • Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Breivik, Tallak Harald; Toberer, Eric; Snyder, Jeff & Taftø, Johan (2008). Transmission Electron Microscopy Studies of Nanostructure in ß-Zn4Sb3.
 • Prytz, Øystein; Gunnæs, Anette Eleonora; Toberer, Eric; Snyder, Jeff & Taftø, Johan (2008). Transmission electron microscopy search for defects and disorder causing the low thermal conductivity of Zn4Sb3.
 • Diplas, Spyridon; Ulyashin, Alexander; Maknys, Kestutis; Gunnæs, Anette Eleonora; Jørgensen, Sissel; Watts, J.F.; Olsen, Arne & Finstad, Terje (2006). On the processing-structure properties of ITO layers deposited on crystalline and amorphous Si.
 • Ulyashin, A. G.; Bentzen, Andreas; Diplas, Spyridon; Gunnæs, Anette Eleonora; Olsen, Arne; Svensson, Bengt Gunnar; Suphellen, Aina; Marstein, E. S.; Holt, A; Grambole, Dieter & Sauar, Erik (2006). Hydrogen release and defect formation during heat treatments of SiNx:H/a-Si:H double passivation layer on c-Si substrate.
 • Heng, Chenglin; Finstad, Terje; Li, Yanjun; Mayandi, Jeyanthinath; Jørgensen, Sissel; Storås, Preben; Olsen, Arne & Gunnæs, Anette Eleonora (2005). The precipitation of Ge-rich nano particles in an (Er,Ge) co doped SiO2 matrix.
 • Heng, Chenglin; Finstad, Terje; Storås, Preben; Li, Yanjun & Gunnæs, Anette Eleonora (2005). Photoluminescence from an Er- and Ge-doped SiO2 films: The inpluence of sputter gas and annealing.
 • Heng, Chenglin; Finstad, Terje; Storås, Preben; Gunnæs, Anette Eleonora & Li, Yanjun (2004). The influence of sputter gas and annealing on photoluminescence and Ge nanoparticle formation in SiO2 films doped with Er.
 • Kartopu, G; Ekinci, Y; Serincan, U.; Bayliss, S. C.; Turan, Rasit; Gunnæs, Anette Eleonora & Finstad, Terje (2004). Can porous Ge or Ge nanocrystals emit visible photoluminescence?.
 • Turan, Rasit; Serincan, U.; Gunnæs, Anette Eleonora & Finstad, Terje (2004). STRUCTURAL AND OPTICAL PROPERTIES OF SEMICONDUCTOR NANOCRYSTALS EMBEDDED IN SiO2 MATRIX BY ION IMPLANTATION.
 • Gunnæs, Anette Eleonora (2003). Solving materials problems with EM.
 • Jahren, Jens; Sørbrøden, Erik; Gunnæs, Anette Eleonora; Taftø, Johan & Aagaard, Per (2003). SEM, TEM and EELS of Fe-hydroxide from the Langøya gypsum landfill.
 • Knutsen, Turid; Hansen, Vidar; Håkansson, B.; Gunnæs, Anette Eleonora; Jørgensen, Sissel; Våland, T. & Taftø, Johan (2003). A study of amorphous and crystalline Ni78Si8B14.
 • Thøgersen, Annett; Johansen, Rolf Benjamin; Zagierski, Przemyslaw; Gunnæs, Anette Eleonora & Olsen, Arne (2003). Structural changes in "supermartensitic, stainless steel" under deformation and welding.
 • Turan, Rasit; Serincan, U.; Kartopu, G; Gunnæs, Anette Eleonora & Finstad, Terje (2003). PROBING GE NANOCRYSTALS BY RAMAN SPECTROMETRY.
 • Turan, Rasit; Finstad, Terje; Gunnæs, Anette Eleonora; Marstein, Erik Stensrud & Olsen, Arne (2002). Evolution of Ge nanostructures formed by ion implantation in SiO2.
 • Finstad, Terje; Turan, Rasit; Gunnæs, Anette Eleonora; Serincan, U.; Marstein, Erik Stensrud & Olsen, Arne (2002). Vanishing Nano-Ge-Crystal-Balls. Vis sammendrag
 • Gunnæs, Anette Eleonora; Marstein, Erik Stensrud; Serincan, U.; Turan, Rasit; Olsen, Arne & Finstad, Terje (2002). The effect of processing parameters on the formation of Ge nanocrystals in SiO2. Vis sammendrag
 • Gunnæs, Anette Eleonora; Marstein, Erik Stensrud; Turan, Rasit; Jørgensen, Sissel; Serincan, U.; Olsen, Arne & Finstad, Terje (2002). A New type of Cavity formation Process Found in Heat Treated Ge Implanted SiO2 Films.
 • Gunnæs, Anette Eleonora & Olsen, Arne (2002). EU TROCAT: HREM-Investigation of USY-AM-1500.
 • Gunnæs, Anette Eleonora; Skogstad, Asbjørn; Olsen, Arne; Bye, Erik; Huser, Per Ole & Eduard, Wijnand (2002). Structural study of SiC fibres by use of analytical SEM and TEM.
 • Olsen, Arne; Gunnæs, Anette Eleonora; Glockner, R.; Fjellvåg, Helmer; Goringe, Michael & Norby, Truls Eivind (2002). Structural study of Sr4[Sr1.33+y Nb2.67-y]O12-3y/2.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. nov. 2010 12:17 - Sist endret 16. apr. 2013 23:08