Heine Nygard Riise

Forsker - Halvlederfysikk
Bilete av Heine Nygard Riise
English version of this page
Brukarnamn
Besøksadresse Gaustadalléen 23a Kristen Nygaards hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1048 Blindern 0316 OSLO
Andre tilknytingar Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (Student)

Faglege interesser

Halvleiarfysikk med fokus på solcelleforsking. Jobbar for det meste med sputring av sinkoksid (ZnO). ZnO er eit materiale som er godt eigna som frontkontakt på solceller sidan det er både gjennomsiktig og kan gjerast leiande. Eg jobbar også med å danne grunne emittarar i silisium ved inn-diffundering av dopantar.

Undervisning

Bakgrunn

2007-2010 B. Sc. i Nanoteknologi ved Universitetet i Bergen

2011-2013 M. Sc. i Materialer, Energi og Nanoteknologi ved Universitetet i Oslo

 

Emneord: SMN

Publikasjonar

  • Bergum, Kristin; Riise, Heine Nygard; Gorantla, Sandeep Madhukar; Lindberg, Per; Jensen, Ingvild Julie Thue; Gunnæs, Anette Eleonora; Galeckas, Augustinas; Diplas, Spyridon; Svensson, Bengt Gunnar & Monakhov, Edouard (2018). Improving carrier transport in Cu2O thin films by rapid thermal annealing. Journal of Physics: Condensed Matter.  ISSN 0953-8984.  30(7) . doi: 10.1088/1361-648X/aaa5f4
  • Sky, Thomas Neset; Johansen, Klaus Magnus H; Riise, Heine Nygard; Svensson, Bengt Gunnar & Vines, Lasse (2018). Gallium diffusion in zinc oxide via the paired dopant-vacancy mechanism. Journal of Applied Physics.  ISSN 0021-8979.  123(5) . doi: 10.1063/1.5000123

Sjå alle arbeida i Cristin

  • Bathen, Marianne Etzelmüller; Vines, Lasse & Riise, Heine Nygard (2018). Ina tar valget: halvlederfysikk. Vis sammendrag
  • Riise, Heine Nygard (2018). Materials and junctions for a novel oxide solar cell.
  • Johansen, Klaus Magnus H; Bergum, Kristin; Riise, Heine Nygard & Grini, Sigbjørn (2017). Advanced characterization of solar energy materials and novel solar cell concepts.
  • Kumar, Raj; Bergum, Kristin; Riise, Heine Nygard; Azarov, Alexander; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2017). Impact of post deposition annealing on electrical properties of Cu2O thin films.
  • Kumar, Raj; Bergum, Kristin; Riise, Heine Nygard; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2017). Electrical and optical characterization of p type Cu2O thin film for solar cell applications.
  • Kumar, Raj; Bergum, Kristin; Riise, Heine Nygard; Monakhov, Edouard & Svensson, Bengt Gunnar (2017). Impact of post annealing on hydrogen implanted Cu2O thin film for solar cell applications.
  • Riise, Heine Nygard; Aarseth, Bjørn Brevig; Kjeldstad, Torunn; Borgersen, Jon Arthur & Olsen, Vegard Skiftestad (2017). Besøk frå deltakarar i Fysikk-OL.
  • Riise, Heine Nygard; Bathen, Marianne Etzelmüller; Borgersen, Jon Arthur; Grini, Sigbjørn & Johansen, Klaus Magnus H (2017). Besøk frå Nanoskolen 2017.

Sjå alle arbeida i Cristin

Publisert 1. okt. 2013 16:10 - Sist endra 24. mars 2015 09:31