Veronica Kristine Berglyd Olsen

Faglige interesser

Numeriske simuleringer av akselererte partikler i plasma.

Tilknyttet Advanced Wakefield Experiment på CERN.

http://awake.web.cern.ch/awake

Bakgrunn

  • Opprinnelig utdannelse og jobb innenfor maritim elektronikk | 1995–1999
  • Jobbet i IT-bransjen som systemadministrator og med web | 1999–2007
  • Bachelor i fysikk, Fysisk institutt, UiO | 2007–2010
  • Master i Computational Physics, Fysisk institutt, UiO | 2010–2012
  • Midlertidig ansatt ved Computational Physics, Fysisk institutt, UiO | 2013
Emneord: CERN, Particle Accelerators, Particle Physics, Computational Physics, Plasma Wakefield, AWAKE
Publisert 28. aug. 2013 10:34 - Sist endret 23. mai 2016 15:33