Kommende arrangementer

Tid og sted: 6. jul. 2016 09:00, Lille fysiske auditorium

Quantum Monte Carlo studies of Many-Electron systems

Tid og sted: 6. jul. 2016 12:30, Lille fysiske auditorium

Quantum Monte-Carlo Simulations of Atoms and Molecules

Tid og sted: 25. aug. 2016 16:00 - 27. aug. 2015 18:00, Store fy/ Entropia, Fysikkbygningen

Instituttet inviterer til kreeringsseremoni for alle som har tatt mastergrad ved Fysisk institutt, UiO, studieåret 2015/2016.