Kommende arrangementer

Tid og sted: 25. jan. 2017 10:00 - 10:30, Lille auditorium (Ø157)

Telemetry data logger for medium and large caliber ammunition

Tid og sted: 16. feb. 2017 10:15 - 10:45, Lille fysiske auditorium (V232)

Effekt av TGF-ß3 på humane cellers strålefølsomhet: Effekten av TGF-ß3 sammen med peroksinitritt(ONOO-) på T-47D kreftcellers følsomhet for røntgenstråling