print logo

Mastereksamen

Tidligere

Tid og sted: 3. jul. 2015 15:00, Styrerommet, Institutt for informatikk

En trådløs nevral opptaker til ekstracellulære observasjoner

Tid og sted: 26. jun. 2015 13:15, Lille fysiske auditorium (V232)

Complete kinematics reconstruction in the golden cascade

Tid og sted: 26. jun. 2015 11:15, Aud. Ø467

Molecular Dynamics Modeling of Clay-Fluid Interfaces

Tid og sted: 26. jun. 2015 11:15, Lille fysiske auditorium (V232)

Exploration of ZnO and ZnMgO/ZnO Thin Film Transistors

Tid og sted: 25. jun. 2015 10:15, Aud. Ø467, Fysikkbygningen

Molecular dynamics simulations of nanostructured tight rocks

Tid og sted: 25. jun. 2015 09:30, Lille fysiske auditorium

In situ operando SAXS and WAXS characterization of the anode materials (a-P/C and FeSb2) for rechargeable sodium ion batteries

Tid og sted: 22. jun. 2015 14:00, Lille fysiske auditorium (V232)

FPGA based readout of a silicon PIN detector

Tid og sted: 22. jun. 2015 11:00, Lille fysiske auditorium (V232)

Monte Carlo simulations of Potts models with random power-law interactions

Tid og sted: 22. jun. 2015 10:15, Lille fysiske auditorium (V232)

Portable Front-End Readout System for Radiation Detection

Tid og sted: 22. jun. 2015 10:00, Aud. Ø467

Søk etter nye dimyon-resonanser med ATLAS-detektoren ved LHC

Tid og sted: 19. jun. 2015 10:00, Aud. Ø467

Restoration of the Third Law of Thermodynamics in a Quantum Refrigerator Model

Tid og sted: 18. jun. 2015 14:00, Seminarrom Avogardo

Magnetisme i LDH og produktene etter dekomposisjon

Tid og sted: 18. jun. 2015 11:00, Aud. Ø467

Investigation of the growth process of silicon from the gas phase in the Dynatec Centrifuge and Free Space Reactor

Tid og sted: 18. jun. 2015 09:15, Seminarrom Avogadro

Hydrotermisk stabilitet av mikroporøse materialer med CHA topologi

Tid og sted: 17. jun. 2015 13:00, Lille fysiske auditorium (V232)

Syntese og karakterisering av termoelektriske halv-Heusler materialer av typen (Ti,Zr,Hf)NiSn

Tid og sted: 16. jun. 2015 12:00, Lille fysiske auditorium (V232)

Gas-dynamic computations of a small detonation using Large-Eddy Simulations

Tid og sted: 16. jun. 2015 11:00, Lille fysiske auditorium (V232)

Optiske Mikrokaviteter og En-atom Lasere

Tid og sted: 16. jun. 2015 10:00, Aud. Ø467

Synthesis and Characterization of Homoepitaxial ZnO Thin Films

Tid og sted: 15. jun. 2015 13:15, Seminarrom Avogadro

Bioactive surfaces with atomic layer deposition

Tid og sted: 15. jun. 2015 09:15, Seminarrom Avogadro

Kontroll av overflatefukting gjennom strukturering og kjemisk modifisering av overflater

Tid og sted: 11. jun. 2015 10:15, Rom 301, UniK

Pulsassosiasjon og geolokalisering med bruk av radarpulsers ankomsttid til to plattformer i parallell bevegelse

Tid og sted: 11. jun. 2015 09:30, Seminarrom Avogadro

Upconverting nanorods in silica film for use in CO2 -optodes: Synthesis and characterization of β-NaYF4:Yb,Er

Tid og sted: 10. jun. 2015 12:15, Rom 301, UniK

Modellering av MEMS-treghetssensorer i et navigasjonssystem

Tid og sted: 10. jun. 2015 10:15, Rom 301, UniK

Kamerabasert navigasjon ved hjelp av landemerker med ukjent avstand fra kameraplanet

Tid og sted: 8. jun. 2015 14:00, Lille fysiske auditorium (V232)

Development of a full-size low price Automatic Survey Vessel (ASV) for hydroacoustic work