Elektronikk og datateknologi

Sist endret 7. sep. 2011 14:28 av <a href="http://www.uio.no/?vrtx=person-view&amp;uid=adinet">Adine Guldborg Thoresen</a>

Development of a system for mapping the sound field in shallow water

Sist endret 7. sep. 2011 14:33 av <a href="http://www.uio.no/?vrtx=person-view&amp;uid=adinet">Adine Guldborg Thoresen</a>

Deteksjon og forhindring av dugg i optiske måleinstrumenter

Sist endret 7. sep. 2011 14:31 av <a href="http://www.uio.no/?vrtx=person-view&amp;uid=adinet">Adine Guldborg Thoresen</a>

An attitude detumbling system for the cobestar nano satellite

Sist endret 18. okt. 2011 11:19 av <a href="http://www.uio.no/?vrtx=person-view&amp;uid=adinet">Adine Guldborg Thoresen</a>

A magnetometer instrument for Attitude Determination in a nanosatellite