Elektronikk og datateknologi

Sist endret 7. sep. 2011 14:28 av adinet@uio.no

Development of a system for mapping the sound field in shallow water

Sist endret 7. sep. 2011 14:33 av adinet@uio.no

Deteksjon og forhindring av dugg i optiske måleinstrumenter

Sist endret 7. sep. 2011 14:31 av adinet@uio.no

An attitude detumbling system for the cobestar nano satellite

Sist endret 18. okt. 2011 11:19 av adinet@uio.no

A magnetometer instrument for Attitude Determination in a nanosatellite