Fysikk

Sist endret 8. juni 2011 11:01 av adinet@uio.no

Bose-Einstein condensation in trapped bosons: A quantum Monte Carlo analysis using OpenCL and GPU programming

Sist endret 8. aug. 2011 14:58 av adinet@uio.no

Evaluering av feilkilder og optimalisering i dynamisk kontrastforsterket MRI

Sist endret 9. aug. 2011 10:41 av adinet@uio.no

Dosimetriske konsekvenser av interobservatørvariabilitet ved konturinntegning for MRI-basert brakyterapi ved livmorhalskreft

Sist endret 2. nov. 2011 09:15 av adinet@uio.no

Monte Carlo simulation of pn-junctions

Sist endret 5. sep. 2011 15:33 av adinet@uio.no

Dynamic FDG-PET of soft tissue sarcomas

Sist endret 8. juni 2011 11:27 av adinet@uio.no

Comparison of qubit decoherence by quantum and classical telegraph noise

Sist endret 22. okt. 2014 11:43 av Maria Hammerstrøm

ZnO Deposited by Magnetron Sputtering Incorporating Si Nanoclusters

Sist endret 26. juni 2011 21:30 av Hilde Lynnebakken

Silje Raddum presents her MSc thesis "Search for Planckian Black Holes in the Di-Lepton Channel..."

Sist endret 8. juni 2011 13:20 av adinet@uio.no

Nivåtetthet og ɣ-styrkefunksjon for kjernene 59Ni og 60Ni