Materialer, energi og nanoteknologi

Sist endret 22. okt. 2014 11:43 av Maria Hammerstrøm

Oxygen dimers in solar cell silicon studied by Fourier Transform Infrared Spectroscopy

Sist endret 17. okt. 2011 14:26 av <a href="http://www.uio.no/?vrtx=person-view&amp;uid=adinet">Adine Guldborg Thoresen</a>

Novel silicon solar cell fabrication process

Sist endret 8. jun. 2011 10:55 av <a href="http://www.uio.no/?vrtx=person-view&amp;uid=adinet">Adine Guldborg Thoresen</a>

Egenskaper til organisk-uorganiske hybridmaterialer