Læringsressurser ved instituttet

Reservere kollokvierom

Fra vårsemesteret 2017 skal alle kollokvierommene bookes gjennom Outlook eller OWA (webmail) For mer informasjon om hvordan det gjøres, følg lenken nedenfor.

Bibliotek

På Realfagsbiblioteket får du hjelp til å finne bøker og andre fagressurser, søke i databaser og mye mer

Lesesalsplasser

Store fysiske lesesal for bachelor-studenter, kontorplass for masterstudenter

Diskusjonsgruppe i fysikk

Et forsøke på å skape et studentstyrt, muntlig fora for utveksling av forståelse og ideer innenfor faget og skape en mer engasjerende og spennende hverdag i studiet. Se lenke for plan.

Læringsressurser ved MN-fakultetet

Lesesal, bibliotek, sitat- og kildebruk i besvarelser for alle studenter ved MN-fakultetet

Skriving av masteroppgaver i fysikk (hefte, pdf)

Se også Universitetsbibliotekets ressurssider Søk & skriv