Tjenester og verktøy

Bibliotek

Universitetsbiblioteket er Norges største forskningsbibliotek.

IT-tjenester

Passord, komme på nett, e-post, kalender, utskrift, programmer, IT-støtte til forskning og utdanning.

Partikkeleventyret

En interaktiv, prisvinnende reise blant kvarker, nøytrinoer, antimaterie, ekstra dimensjoner, mørk materie, akseleratorer og detektorer.

Nordlys

Hvordan oppstår nordlyset? I denne animasjonen ser vi nærmere koblingen mellom sola og jorda.

Skolebesøk

Vil du ta med deg elevene på besøk til Universitetet i Oslo? Fysisk institutt har laget fagdager for fysikkelever.

MN-Instrumentverksted

MN-Instrumentverksted konstruerer og bygger instrumenter til forskning og undervisning.

Elektronikklaboratoriet

Elektronikklaboratoriet utvikler og bygger elektronikk til forskning og undervisning 

Stråling og helse

En populærvitenskapelig bok om stråling, radioaktivitet og helseeffekter (norsk). 

Radiation and Health

En oppdatert og utvidet versjon på engelsk (pdf).  Sist oppdatert 2015.

 

 

 

 

Radon, Lung Cancer and the LNT model

En egen artikkel om radon og lungekreft (på engelsk, 2016). Inneholder ny kunnskap om lungenes rense-system og diskuterer den elskede og hatede LNT modellen.