Skolebesøk Fysisk institutt

Program 29. mai

10.15 - 11.00

Introduksjon: Hva brukes fysikk og fysikere til?

Cathrine W. Tellefsen og Ellen K. Henriksen

   

11.00 - 11.30

Jakten på Higgs, antimaterie og Big Bang

Populærvitenskapelig foredrag om forskningen ved Cern

Eirik Gramstad, stipendiat i partikkelfysikk

   

11.30 - 12.30

Lunsj med rundtur på Campus UiO

   

12.30 - 12.45

Vi går til Forskningsparken

Oppmøte ved statuen Air på Fredrikkeplassen

   

12.45 - 13.00

Hvordan er det å studere fysikk?

Torunn Kjeldstad, masterstudent i Materialer, energi og nanoteknologi

   

13.00 - 13.30

Store spørsmål i astronomien i dag

Populærvitenskapelig foredrag om astrofysikk og kosmologi

Kathinka Dalland Evans, astrofysiker, Institutt for teoretisk astrofysikk

   

13.30 - 14.00

Mer flom og storm eller bare varmt og godt?

Populærvitenskapelig foredrag om klima og stråling

Bjørn H. Samset, klimaforsker ved Cicero

   
Sted  
Før lunsj Store fysiske auditorium, Fysikkbygningen
Etter lunsj Auditorium Simula, Ole-Johan Dahls hus
   

 

Publisert 2. jan. 2012 11:22 - Sist endret 24. mai 2012 11:27