print logo

Aktuelt

Foto: Oslo havn med Rådhuset og Akershus festning en fin sommerdag
Publisert 13. mai. 2015 11:39

Det nærmer seg ferietid og det er viktig å sette seg inn i regler for rettigheter og plikter i forbindelse med uttak av ferie.

Alle har rett og plikt til å ta ferie i den utstrekning de har opptjent feriepenger, enten ved UiO eller fra en tidligere arbeidsgiver.

Utfyllende informasjon om ferie finnes på UiOs hjemmesider

Veggur som viser klokken 15.00
Publisert 11. mai. 2015 09:44

Fra fredag 15. mai går teknisk-administrativt ansatte over til sommertid, det vil si arbeidstid fra klokken 08.00 til 15.00.

Publisert 27. apr. 2015 17:24

Vi gratulerer Bjørn Jamtveit ved Institutt for geofag som har blitt tildelt ERC AdG-stipend for prosjektet «DIME: Disequilibirum metamorphism of stressed lithosphere». Institutt for geofag har nå tre ERC AdG-prosjekter, og MN-fakultetet har totalt 17 ERC-prosjekter fordelt på de tre kategoriene.

Studenter i geofag i møte med Blåisen i 2005.  Finse. Foto: Institutt for geofag
Publisert 17. apr. 2015 11:15

Forskere fra UiO, i samarbeid med forskere fra Bergen, Tromsø og UNIS, har fått bevilget 19,5 millioner kroner fra Norsk Forskningsråd (NFR) for en ny forskerskole på “Changing climates in the coupled earth system” (CHESS).

På sykkel med fantastisk utsikt mot Cordillera del Paine fra veien ved Lake Pehoé. Merk de høyeste fjelltoppene til høyre i bildet som har en stor innfelling av hvit granitt. Foto: Galland/Sassier
Publisert 27. mar. 2015 12:06

Geoforskerne Olivier Galland og Caroline Sassier beskriver geotrail høydepunkt fra sin tur Andean Geotrail i den siste versjonen av Geo ExPro. På turen besøkte de (på sykkel) nasjonalparken The Torres del Paine i Patagonia, Chile.