print logo

Refusjon av reiser og utlegg

Refusjon av reiser og utlegg gjøres som hovedregel i HR-portalen for UiO-ansatte.

25.05.2011 ble det endring i regelverket rundt bilagslønn/refusjon. Det presiseres at refusjon for utlegg til teknisk-vitenskapelig utstyr ikke skal gjøres av privatpersoner, men skal følge innkjøpsrutinene ved UiO. Refusjoner for utlegg til IKT-utstyr skal heller ikke gjøres av privatpersoner, men skal følge innkjøpsrutinene ved UiO.

Sist endret 13. jul. 2011 15:18 av nilsroar

Alle som er registrert i HR-portalen skal bruke den til refusjoner av utlegg og reiseregninger.

...

Sist endret 8. jan. 2013 13:49 av paanders

Forskudd kan benyttes i følgende situasjoner (se ellers UiOs sider)

Reiser der konferanseavgift, hotell eller annet er betalt av arbeidstaker i forkant av reisen. Reiser til destinasjoner der bruk av kredittkort ikke er gjennomførbart. Reiser som varer så lenge at kredittkortfakturaen for utlegg underveis forfaller før reiseoppgjøret refunderes.

...

Sist endret 11. jun. 2012 15:09 av Jørn Viljar Arnesen

Denne rutinen gjelder for personer som ikke ligger i HR-portalen.

...