print logo

Refusjon av reiser og utlegg

Refusjon av reiser og utlegg gjøres som hovedregel i HR-portalen for UiO-ansatte.

25.05.2011 ble det endring i regelverket rundt bilagslønn/refusjon. Det presiseres at refusjon for utlegg til teknisk-vitenskapelig utstyr ikke skal gjøres av privatpersoner, men skal følge innkjøpsrutinene ved UiO. Refusjoner for utlegg til IKT-utstyr skal heller ikke gjøres av privatpersoner, men skal følge innkjøpsrutinene ved UiO.

Refusjon gjennom HR-portalen

Refusjon utenom HR-portalen