print logo

Refusjon av reiser og utlegg

Refusjon av reiser og utlegg gjøres som hovedregel i HR-portalen for UiO-ansatte.

25.05.2011 ble det endring i regelverket rundt bilagslønn/refusjon. Det presiseres at refusjon for utlegg til teknisk-vitenskapelig utstyr ikke skal gjøres av privatpersoner, men skal følge innkjøpsrutinene ved UiO. Refusjoner for utlegg til IKT-utstyr skal heller ikke gjøres av privatpersoner, men skal følge innkjøpsrutinene ved UiO.

Sist endret 20. apr. 2015 10:27 av Suzanne-Ann Stämpfli

Alle som er registrert i HR-portalen skal bruke den til refusjoner av utlegg og reiseregninger.

...

Sist endret 20. apr. 2015 10:33 av Suzanne-Ann Stämpfli

Forskudd kan benyttes i følgende situasjoner (se ellers UiOs sider)

Reiser der konferanseavgift, hotell eller annet er betalt av arbeidstaker i forkant av reisen. Reiser til destinasjoner der bruk av kredittkort ikke er gjennomførbart.

Sist endret 11. jun. 2012 15:09 av Jørn Viljar Arnesen

Denne rutinen gjelder for personer som ikke ligger i HR-portalen.

...