print logo

CIENS - Forskningsenter for miljø og samfunn

CIENS er et strategisk forskningssamarbeid mellom selvstendige forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo.

CIENS-bygningen i Forskningsparken. Foto: N.R. Sælthun, UiO.

Senteret er basert på felles faglige strategier og forskningsprogram, og samarbeid om forsknings- og formidlingsoppgaver.

Instituttet er Universitetet i Oslo sin representant i CIENS, og flere av våre ansatte deltar aktivit i samarbeidet.

Senteret samlokaliser rundt 500 personer i et moderne miljøvennlig bygg i Forskningsparken hvor vår avdeling for meteorologi og oseanografi er lokalisert sammen med de fleste andre CIENS-instituttene.

Les mer om CIENS på CIENS.no.

 


 

Emneord: CIENS, Klima, Miljø
Publisert 24. feb. 2011 17:01 - Sist endret 4. des. 2013 14:46